Med Nero Burning ROM kan du radera omskrivningsbara skivor, d.v.s. skivor med rw-märkning, under förutsättning att brännaren stöder den funktionen. Det finns två raderingsmetoder för att göra detta:
Snabbradering raderar inte data fysiskt från skivan men gör informationen onåbar genom att radera referenserna till befintligt innehåll. Informationen kan återskapas.
Fullständig radering raderar informationen på skivan genom att skriva över den med nollor. Innehållet kan inte återställas på ett enkelt sätt. Om processen med fullständig radering upprepas minskar sannolikheten att en tredje part ska kunna återskapa innehållet.  
Följande konfigurationsalternativ finns i fönstret Radera R/W-skiva:
Urvalslistan
Välj brännare

Anger önskad brännare.

Kryssrutan
Använd flera brännare

Markera kryssrutan om du vill kunna radera flera skivor samtidigt i olika brännare.

Urvalslistan
Välj vilken raderingsmetod som ska användas

Här kan du välja mellan olika raderingsmetoder. Det finns två alternativ:
Med Snabbradera CD-RW-skiva raderas inte skivan helt fysiskt, utan enbart hänvisningarna till innehållet raderas. Skivan verkar vara tom, men samtliga data finns fortfarande kvar. Det tar mellan en och två minuter att radera en skiva med den här metoden.
Med Radera återskrivbar skiva fullständigt raderas skivan fullständigt. Innehållet kan inte återställas på ett enkelt sätt. Om processen med fullständig radering upprepas minskar sannolikheten att en tredje part ska kunna återskapa innehållet. Radering med den här metoden tar längre tid än de andra metoderna, beroende på vilken skivtyp som används. 

Listrutan
Raderingshastighet

Här kan du välja raderingshastighet

Knapp
Radera

Startar raderingen.

Knapp
Avbryt

Avbryter åtgärden och stänger fönstret.

 

Fönstret Radera R/W-skiva