Med Nero Burning ROM kan du spara en dataskiva som en avbildningsfil. Avbildningsfilen kan senare brännas på en inspelningsbar skiva. Resultatet blir en kopia av den ursprungliga dataskivan.  
Gör så här om du vill spara en dataskiva i form av en avbildningsfil:
1.
Sätt in dataskivan i en enhet.
2.
Klicka på menyn Extra > Spara dataspår.
à
Fönstret Välj spår öppnas. Spårlistan visar sessioner och dataspår som finns på skivan. Av tekniska skäl kan endast det första dataspåret i den första sessionen sparas.
3.
Välj det första dataspåret.
4.
Klicka på knappen Spara spår.
à
Fönstret Spara som öppnas.
5.
Välj ett filnamn och en lagringsplats.
6.
I menyn Spara som väljer du utdataformat (ISO eller NRG) för avbildningsfilen. 
7.
Klicka på Start.
à
Fönstret Förlopp öppnas och en stapel visar hur lagringen fortskrider. När lagringsprocessen är klar stängs fönstret automatiskt.
è
Du har nu skapat en avbildningsfil från en dataskiva. Nu kan du bränna avbildningsfilen på en skiva.

Sparar dataspår