Med Nero Burning ROM kan du kompilera och bränna alla slags filer och mappar till flera skivor. Filer som överskrider en särskild filstorlek delas om detta är nödvändigt för att fylla upp diskutrymmet. Filer i allmänhet fördelas dynamiskt mellan flera skivor.
Antalet skivor som kommer användas visas i kompileringsfönstret och du kan växla skivtyp här.  

 

 

 

Du kan även använda avbildningsbrännaren om du vill skapa en avbildning av en skivtyp som inte stöds av den anslutna brännaren. Du kan därför exempelvis skapa en DVD-avbildning utan att ha installerat en DVD-brännare. Du kan sedan när som helst skriva avbildningen till en skiva. 

 

 
Så här gör du för att skapa en DiscSpan-kompilering:
1.
Välj önskat skivformat (CD, DVD, Blu-ray) från listrutan i fönstret Ny kompilering. (Om fönstret Ny kompilering inte är öppet kan du öppna det genom att klicka på Nytt i huvudfönstret.)
à
I urvalslistan visas vilka kompileringstyper som kan brännas.

 

 

 

Du kan när som helst och utan att förlora information välja ett lämpligt skivformat i huvudfönstret. Observera att detta måste vara tekniskt möjligt – du måste till exempel bränna en ljud-CD till en CD-skiva. Det är emellertid möjligt att börja med till exempel en CD-skiva och senare ändra till en DVD-skiva. Möjligheten att ändra skivtyp är användbar när du påbörjar en kompilering utan att veta hur mycket plats som krävs för filerna.

 

 
2.
Välj kompileringstypen DiscSpan (UDF) i urvalslistan.
à
Flikarna med de inställningsalternativ som är giltiga för den kompileringstypen visas.
3.
Gör önskade inställningar på flikarna.
4.
Klicka på Nytt.
à
Fönstret Ny kompilering stängs och urvalsfönstret visas.
5.
Välj ut de filer/mappar som du vill bränna i läsarområdet.
6.
Dra önskade filer/mappar till kompileringsområdet på vänster sida.
à
De valda filerna har nu lagts till i kompileringen och visas i kompileringsfönstret. Kapacitetsstapeln visar hur mycket utrymme som DiscSpan-kompileringen behöver. Till vänster visas ett informationsfält med information om hur många skivor som kommer att brännas.

 

 

 

Med Nero Burning ROM kan du ange filter för enskilda filer eller mappar genom att hålla ned höger musknapp och dra filer eller mappar till kompileringsområdena. Det är t.ex. möjligt att filtrera efter en särskild filtyp (*.doc, *.xls, *.txt), eller välja filtyper som inte ska tas med i kompileringsområdet.

 

 

 

 

Du kan enkelt dölja en fil när du sammanställer en CD- eller DVD-skiva, om du t.ex. av säkerhetsskäl inte vill att filen ska synas i Windows. Filerna fungerar på samma sätt som gömda standardsystemfiler men kan enkelt visas vid behov. Göm filer genom att högerklicka på önskad fil, välj alternativet Egenskaper och markera sedan kryssrutan Dölj. 

 

 
7.
Om det behövs kan du ändra skivtyp.
è
Du har nu kompilerat en dataskiva och kan påbörja bränningen av skivan. Under bränningsprocessen ombeds du mata in en ny skiva när detta krävs. Det är möjligt att ändra skivtyper (CD-, DVD-, Blu-ray-skiva) oavsett vilken skivtyp du valde från början. Filer fördelas dynamiskt mellan flera skivor.

Skapa flera skivor med Nero DiscSpan