Med Nero DiscMerge kan du koppla samman delade filer och mappar som har bränts på flera skivor med hjälp av kompileringstypen DiscSpan (UDF). Innehållet på skivorna kopieras på hårddisken under processen. Du kan utesluta enskilda filer från kopieringsprocessen eller välja specifika filer som ska kopieras.
Verktyget Nero DiscMerge brändes på den sista skivan i uppsättningen – den så kallade huvudskivan – av Nero Burning ROM. 

 

 

 

Under Windows Vista och Windows 7 behöver du administratörsbehörigheter för att spara filerna i säkra mappar som C:\Program files. Därför kan det visas ett kontrollmeddelande för användarkonto där administratörsbehörighet efterfrågas om du använder dessa operativsystem.

 

 
Gör så här om du vill återställa data på DiscSpan-skivor:
1.
Sätt i huvudskivan – den senast brända skivan – i enheten.
à
Nero DiscMerge startar automatiskt. Innehållet, d.v.s. mappstruktur och filer, i DiscSpan-skivuppsättningen visas.

 

 

 

Om programmet inte startar automatiskt väljer du drivrutinen med skivan i Windows Utforskaren. Du kan starta Nero DiscMerge manuellt genom att dubbelklicka på filen NeroDiscMerge.exe i mappen $Nero$.

 

 
2.
Välj kopieringsmålenheten i inmatningsfältet Målsökväg genom att klicka på Bläddra.
3.
Markera kryssrutan framför mappen eller filen som du vill kopiera. Markera en mapp till vänster för att visa filerna som ingår till höger.
4.
Klicka på Kopiera data.
à
Fönstret Kopieringsstatus öppnas.
à
Ett meddelandefönster öppnas där den första brända skivan efterfrågas.
5.
Ta bort den nuvarande skivan och mata in den första brända skivan i enheten.
à
Meddelandefönstret stängs och kopieringsprocessen startar. Delade filer kopplas samman. Information om det aktuella steget visas i informationsområdet. En förloppsstapel visar hur kopieringen fortskrider. När innehållet på skivan har kopierats klart matas skivan ut. Meddelandefönstret öppnas igen och nästa skiva efterfrågas.
6.
Mata in varje skiva i uppsättningen i kronologisk bränningsordning.
à
När kopierings- och sammanfogningsprocessen är klar visas ett meddelande om att “Sammanfogning av skivor är färdig” i informationsområdet. Avbryt ändras till Stäng.
7.
Klicka på Stäng.
à
Fönstret Kopieringsstatus stängs.
8.
Klicka på Stäng.
à
Nero DiscMerge stängs.
è
Du har nu kopierat innehållet på flera DiscSpan-skivor till hårddisken.

Sammanfoga igen och kopiera data med Nero DiscMerge