Med Nero Burning ROM kan du kompilera och bränna alla slags filer och mappar till flera olika skivor. Kompileringstypen DiscSpan (UDF) är användbar när de data som ska brännas är för stora för att rymmas på en enda skiva och när skivans kapacitet överskrids. Nero Burning ROM delar sådana filer automatiskt och fördelar dem dynamiskt mellan flera skivor.
Antalet skivor som kommer användas visas i kompileringsfönstret och du kan växla skivtyp här. Under bränningsprocessen kan du ändra skivtyperna (CD-, DVD-, Blu-ray-skiva), oberoende av vilken skivtyp du valde från början.
Återställningsverktyget Nero DiscMerge och en filkatalog bränns på den sista skivan i uppsättningen av Nero Burning ROM. Med det här verktyget kan de delade filerna kopplas samman och kopieras till hårddisken. Filer som inte är delade kan naturligtvis nås utan hjälp av Nero DiscMerge.  

Nero DiscSpan-kompilering (UDF) och verktyget Nero DiscMerge