SecurDisc är en teknik som har utvecklats av Nero och HLDS som du kan använda för att skapa skivor med speciella skyddsegenskaper. SecurDisc avser både en programvaruteknik och en speciell maskinvaruteknik.
Skivor som skapas med Nero Burning ROM och SecurDisc-kompileringstypen omfattas av dataintegritet och återskapningsbarhet. Ytterligare SecurDisc-funktioner är möjligheten att skydda data på SecurDisc-skivan mot obehörig åtkomst med hjälp av ett lösenord, möjligheten att signera skivan digitalt och att konfigurera dataredundansen. I kombination med en enhet som stöder SecurDisc(t.ex. från HLDS/LG) kan PDF-filer få ytterligare kopieringsskydd när de bränns till en dvd-skiva. 
För att kunna visa eller få åtkomst till innehållet på en SecurDisc-skiva behöver du det särskilda programmet Nero SecurDisc Viewer, som kan hämtas kostnadsfritt på www.securdisc.net. Nero SecurDisc Viewer bränns även automatiskt på SecurDisc-skivan. Skivor kan även läsas från alla enheter med InCD eller InCD Reader, som finns på www.nero.com.

 

 

 

Mer information om SecurDisc-teknik finns på www.securdisc.net.

 

 
Gör så här om du vill sammanställa en SecurDisc-skiva:
1.
Välj önskat skivformat (CD, DVD, Blu-ray) från listrutan i fönstret Ny kompilering. (Om fönstret Ny kompilering inte är öppet kan du öppna det genom att klicka på Ny i huvudfönstret.)
à
I urvalslistan visas vilka kompileringstyper som kan brännas.
2.
Välj önskad kompileringstyp för SecurDisc i urvalslistan.
à
Flikarna med de inställningsalternativ som är giltiga för den kompileringstypen visas.
3.
Gör så här om du vill aktivera lösenordsskydd för alla filer: 
1.
Markera kryssrutan Lösenordsskydd på fliken SecurDisc.
à
Dialogrutan SecurDisc – Skydda data öppnas.
Nero Burning ROM  Kompilera en SecurDisc skiva
2.
Ange det önskade lösenordet i inmatningsrutan Lösenord och klicka på OK.

 

 

 

När du anger och väljer lösenordet får du ytterligare förslag av en guide som öppnas i dialogrutan Tips. Guiden överslagsberäknar säkerhetsnivån, dvs. lösenordets kvalitet, under tiden du skriver in det.

 

 
4.
Gör så här om du vill signera skivan med en digital signatur: 
1.
Markera kryssrutan Digital signatur på fliken SecurDisc.
à
Dialogrutan SecurDisc – Digital signatur visas.
Nero Burning ROM  Kompilera en SecurDisc skiva
2.
Om du redan har skapat en digital nyckel klickar du på Bläddra och väljer nyckeln.
3.
Om du vill skapa en digital nyckel klickar du på Start.
à
Dialogrutan SecurDisc – Skapa digital nyckel öppnas.
4.
Läs instruktionerna och klicka på Nästa.
à
Fönstret Skapar SecurDisc-digital nyckel visas.
5.
Flytta musen slumpmässigt tills skapandeprocessen är klar.
à
Du kan följa processens via förloppsindikatorn. Knappen Nästa aktiveras så fort processen är klar.
6.
Klicka på Nästa.
à
Fönstret SecurDisc – Nyckeln skapades öppnas.
7.
Ange ett filnamn för nyckeln du skapat och klicka på Slutför.
à
Fönstret SecurDisc – Digital signatur öppnas igen och den valda nyckeln visas i listrutan.
8.
Klicka på OK.
à
Det tillhörande fönstret öppnas för att visa att skivan signeras digitalt med den valda nyckeln.
9.
Klicka på OK.

 

 

 

Du kan skicka den korrekta allmänna nyckeln till mottagare så att de kan verifiera signaturen.

 

 

 

 

SecurDisc-kapabel enhet och DVD för att kopieringsskydda PDF
Med en enhet med stöd för SecurDisc (t.ex. från HLDS/LG) kan du kopieringsskydda PDF-filer när du kompilerar en SecurDisc-DVD. Kontrollera att du har valt SecurDisc-enheten i listrutan med brännare.
Om du vill kopieringsskydda alla PDF-filer på SecurDisc-DVD:n markerar du kryssrutan Kopieringsskydd. Om du vill tillåta kopiering av data efter att ett lösenord har angivits markerar du kryssrutan Använd lösenord för att inaktivera kopieringsskydd och anger önskat lösenord i fönstret som öppnas. 

 

 
5.
Gör så här om du vill öka bränningshastigheten genom att begränsa dataredundansen eller konfigurera dataredundansen:
1.
Markera kryssrutan Begränsa dataredundans på fliken SecurDisc.  
à
Fältet Antal redundanser aktiveras.
2.
Välj önskad redundansnivå.

 

 

 

Om kryssrutan Begränsa dataredundans är avmarkerad fylls skivan helt med kopior av valda data och kontrollsummor. En visningspanel i kompileringsfönstret visar den aktuella redundansnivån.

 

 

 

 

En redundansnivå på 1,3 innebär ingen redundans. En redundansnivå på 9 innebär utmärkt redundans.
Rekommenderad redudansnivå är minst 2,5.

 

 
6.
Klicka på Nytt.
à
Fönstret Ny kompilering stängs och urvalsfönstret visas.
7.
Välj ut de filer/mappar som du vill bränna i läsarområdet.
8.
Dra önskade filer/mappar till kompileringsområdet på vänster sida.
à
De valda filerna har nu lagts till i kompileringen och visas i kompileringsfönstret. Kapacitetsstapeln visar hur mycket utrymme som behövs på skivan.

 

 

 

Du kan aktivera lösenordsskydd för enstaka filer i kompileringen genom att markera filen och klicka på knappen Skydda.

 

 
9.
Upprepa det föregående steget för samtliga filer du vill lägga till.
è
Du har kompilerat en SecurDisc-skiva med inställningar enligt dina krav och kan nu bränna skivan.
Närliggande ämnen:
Om Nero SecurDisc Viewer

Kompilera en SecurDisc-skiva