På fliken UDF finns inställningsalternativ för UDF-filsystemet (Universal Disc Format). UDF-standarden skapades av Osta (Optical Storage Technology Association) för att möta de krav som DVD-skivorna ställde. Standarden fungerar på alla plattformar. 
Följande inställningsalternativ finns i listrutan Alternativ:
Alternativet
Automatiska inställningar

Anger inställningarna för UDF-filsystemet automatiskt.
Vi rekommenderar att du väljer det här alternativet.

Alternativet
Manuella inställningar

Här kan du ange typ av UDF-partitionering och filsystemsversion manuellt.

Alternativet
Aktivera Xbox-kompatibilitetsläge

Skapar en skiva som är kompatibel med Xbox.   
Det här alternativet är tillgängligt om alternativknappen Ingen multisession aktiveras på fliken Multisession.

 

 

 

En skiva som är Xbox-kompatibel kan inte skapas som en multisessionsskiva.

 

UDF-inställningar