På fliken Multisession kan du skapa multisessionsskivor av dataskivor. Multisessionsskivor kan skrivas i flera omgångar, eller sessioner, tills den maximala lagringskapaciteten har uppnåtts. En session är ett avgränsat dataområde som bränns i en process och som består av lead-in (med innehållsförteckning), ett eller flera spår och lead-out. Skivor utan multisession, till exempel ljud-CD-skivor, bränns i en session. 
Om en ny multisessionsskiva påbörjas sparar Nero Burning ROM (om möjligt) filernas ursprungsplats. Den här informationen används när multisessionsskivan används igen.  
Om du fortsätter på en multisessionsskiva anger Nero Burning ROM automatiskt en korsreferens till den importerade sessionen, d.v.s. innehållsförteckningen för den importerade sessionen kopieras till innehållsförteckningen för den aktuella sessionen. Vilken session som ska importeras anger du när bränningen startar. Filerna från de tidigare sessionerna finns kvar och tar fortfarande upp utrymme.
Nero Burning ROM testar i det här fallet automatiskt om den korrekta multisessionsskivan har lagts i för att fortsätta. Om så inte är fallet matas skivan ut igen.

 

 

 

Om du avmarkerar kryssrutan Avsluta skiva på fliken Bränn kan du bränna ytterligare sessioner på skivan, dock är enbart den senaste sessionen synlig och du har bara åtkomst till data från den senaste sessionen

 

 

 

 

Multisessionsskiva
Multisessionsskivor lämpar sig särskilt för säkerhetskopieringsskivor, det vill säga säkerhetskopior av viktiga filer som bränns ofta.  

 

 
Följande konfigureringsalternativ finns på fliken Multisession i området Multisession:
Alternativet
Starta Multisessionsskiva

Bränner den valda kompileringen i en session på skivan. 
Om skivan redan innehåller sessioner kan det här alternativet också väljas. Då importeras inte någon session och inga korsreferenser görs. Detta innebär att endast den senaste sessionen visas och du kan bara komma åt data från den sista sessionen.

Alternativet
Fortsätt multisessionsskiva

Fortsätter på en multisessionsskiva, så att det på en skiva med minst en session bränns ytterligare en session. Korsreferenser till den importerade sessionen anges i processen. 

Alternativet
Ingen multisession

Skapar en skiva utan multisession.
Det går även att fortsätta på en skiva utan multisession, såvida den inte är fixerad. Då importeras inte någon session och inga korsreferenser görs. Detta innebär att endast den senaste sessionen visas och att du endast kan komma åt data från den sista sessionen.

 

Multisessionsinställningar