På fliken ISO finns inställningsalternativ för ISO-filsystemet. 
ISO 9660 är en systemoberoende standard. Den kan läsas av alla operativsystem. Den kännetecknas av följande:
 
 
 
§
Tillåter åtta tecken plus tre tecken för filtillägg (Nivå 1) eller 31 tecken (Nivå 2) för filnamn inklusive filtillägg.
§
Tillåter åtta tecken för katalognamn.
§
Begränsar katalognivåerna till maximalt åtta (inkl. rotmappen).
§
Tecknen A-Z, 0-9 samt understreck (_) kan användas.
På fliken ISO, i området Utvidga begränsningar kan begränsningarna i det valda filsystemet mjukas upp. Du kan till exempel tillåta en högre sökvägsnivå eller fler än 64 tecken för Joliet-namnet. 

 

 

 

Om skivan ska vara läsbar på alla operativsystem väljer du filsystemet ISO 9660 och avmarkerar alla kryssrutor i området Utvidga begränsningar.

 

 

 

 

En informationstext visas på fliken ISO i området Information om skivan inte är läsbar på alla operativsystem.

 

 

 

 

Om skivan främst ska användas på datorer med Microsoft Windows och du vill kunna använda små bokstäver och/eller å, ä och ö för filnamnen väljer du ISO 9660 + Joliet som filsystem.

 

 
Följande konfigurationsalternativ finns på fliken ISO i områdena Data och Arkiv:
Listrutan
Dataläge

Väljer läge för data. Tillgängliga lägen är Läge 1 och Läge 2/XA. Nyare enheter läser både Läge 1 och Läge 2 utan problem.
En del äldre enheter kan inte läsa skivor i Läge 1 korrekt. Om skivan ska kunna läsas på äldre enheter väljer du Läge 2/XA. 

Listrutan
Filsystem

Väljer filsystem som används för data.
Endast ISO 9660: Endast ISO-formatet används.
ISO 9660 + Joliet: ISO-formatet används med utvidgningen till Joliet-standarden.
ISO 9660:1999: Den senaste ISO-formatuppdateringen används. Bland annat tillåts användning av 207 tecken och en djupare katalognivå. 

Listrutan
Filnamnslängd

Anger filnamnets maximala längd. Nivå 1 och Nivå 2 är tillgängliga. På Nivå 1 kan filnamnet innehålla åtta tecken och filnamnstillägget (t.ex. *.doc) tre tecken. På Nivå 2 ka
n filnamnet innehålla 31 tecken.

Listrutan
Teckenuppsättning

Anger teckenuppsättningen som används för ISO-namn. 

 
Joliet
Joliet är ett tillägg till ISO-9660-standarden för filnamn. Joliet har utformats av Microsoft för att återge fler tecken. Filnamnet kan innehålla upp till 64 tecken och innehålla bokstäverna A-Z, a-z, umlauts, samt tecken från kinesiska, japanska och koreanska.

ISO-inställningar