Med Nero Burning ROM kan du sammanställa och bränna alla sorters filer och mappar. Om du har en brännare med stöd för Blu-ray installerad på datorn kan du bränna CD-skivor, DVD-skivor och Blu-ray-skivor. Om du har en CD-brännare kan du endast bränna CD-skivor. Tillvägagångssättet för att utföra alla datakompileringsmetoder är identiskt.  

 

 

 

Du kan även använda avbildningsbrännaren om du vill skapa en avbildning av en skivtyp som inte stöds av den anslutna brännaren. Du kan därför exempelvis skapa en DVD-avbildning utan att ha installerat en DVD-brännare. Du kan sedan när som helst skriva avbildningen till en skiva. 

 

 
Gör så här för att skapa en dataskiva:
1.
Välj önskat skivformat (CD, DVD, Blu-ray) från den nedrullningsbara menyn i fönstret Ny kompilering. (Om fönstret Ny kompilering inte är öppet kan du öppna det genom att klicka på knappen Nytt i huvudfönstret.)
à
I urvalslistan visas vilka kompileringstyper som kan brännas.

 

 

 

Du kan när som helst och utan att förlora information välja ett lämpligt skivformat i huvudfönstret. Observera att detta måste vara tekniskt möjligt – du måste till exempel bränna en ljud-CD till en CD-skiva. Det är emellertid möjligt att börja med till exempel en CD-skiva och senare ändra till en DVD-skiva. Möjligheten att ändra skivtyp är användbar när du påbörjar en kompilering utan att veta hur mycket plats som krävs för filerna.

 

 
2.
Välj önskad kompileringstyp för en dataskiva från urvalslistan(CD-/DVD-ROM-/Blu-ray-skiva (ISO), CD-/DVD-ROM-/Blu-ray-skiva (UDF) eller CD-/DVD-ROM-/Blu-ray-skiva (UDF/ISO).
à
Flikarna med de inställningsalternativ som är giltiga för den kompileringstypen visas.
3.
Gör önskade inställningar på flikarna.
4.
Klicka på Nytt.
à
Fönstret Ny kompilering stängs och urvalsfönstret visas.
5.
Välj ut de filer/mappar som du vill bränna i läsarområdet.
6.
Dra önskade filer/mappar till kompileringsområdet på vänster sida.
à
De valda filerna har nu lagts till i kompileringen och visas i kompileringsfönstret. Kapacitetsstapeln visar hur mycket utrymme som behövs på skivan.

 

 

 

Med Nero Burning ROM kan du ange filter för enskilda filer eller mappar genom att hålla ned höger musknapp och dra filer eller mappar till kompileringsområdena. Det är t.ex. möjligt att filtrera efter en särskild filtyp (*.doc, *.xls, *.txt), eller välja filtyper som inte ska tas med i kompileringsområdet.

 

 

 

 

Du kan enkelt dölja en fil när du sammanställer en CD- eller DVD-skiva, om du t.ex. av säkerhetsskäl inte vill att filen ska synas i Windows. Filerna fungerar på samma sätt som gömda standardsystemfiler men kan enkelt visas vid be
hov. Göm filer genom att högerklicka på önskad fil, välj alternativet Egenskaper och markera sedan kryssrutan Dölj. 

 

 

 

 

Nero Burning ROM har stöd för virtuella sökmappar i operativsystemet Windows Vista. Du väljer sökningen genom att dra den till kompileringsområdet. Om du vill välja filerna i sökmappen ska du öppna sökmappen och dra filerna till kompileringen.

 

 
7.
Upprepa det föregående steget för samtliga filer du vill lägga till.
è
Du har nu sammanställt en dataskiva och kan nu påbörja bränningen.
Närliggande ämnen:
Alternativfönster

Kompilera dataskivor