Med Nero Burning ROM och Check Point Media Encryption kan du skapa skivor med specialkrypterat säkerhetsskydd. 

 

 

 

Funktionen är bara tillgänglig om följande krav är uppfyllda:
(1) Check Point Media Encryption, version R73 eller senare, är installerad på din dator.
(2) Du har behörighet att skapa Check Point Media Encryption-CD-/DVD-skivor.
(3) Du har ett särskilt serienummer.

 

 
Kompilerings- och bränningsproceduren för en Check Point Media Encryption-skiva är i princip samma som den för kompilering och bränning av dataskivor. Välj posten CD-DVD-ROM (Check Point) i fönstret Ny kompilering.
Ett fönster från Check Point Media Encryption öppnas när du startar bränningen. Efter att du angivit säkerhetsuppgifter, till exempel angivet lösenord för kryptering i dina inställningar för Check Point Media Encryption, krypterar Check Point Media Encryption datan. När krypteringen är klar stängs fönstret och Nero Burning ROM fortsätter bränningen. Om ett lösenord måste anges bränns ett dekrypteringsverktyg på skivan som låter användare som inte har Check Point Media Encryption att få åtkomst till datan genom att uppge lösenordet.

 

 

 

Krypteringen av data sker inte i Nero Burning ROM. Nero AG ansvarar inte för krypterings- och dekrypteringsverktygen. De här verktygen tillhandahålls av Check Point Software Technologies.

 

 
 

Check Point Media Encryption CD/DVD