I fönstret Välj brännare kan du välja en brännare. Du kan öppna fönstret med knappen som finns till höger om brännarens nedrullningsbara meny. I fönstret visas användbar information om brännaren (till exempel vilka skivtyper den stöder). I området Avancerat kan du ställa in expertalternativ. De tillgängliga alternativen beror på vald brännare.  
Följande inställningsalternativ finns i området Avancerade:
Kryssrutan
Skydd mot buffertfel

Ger skydd mot buffertfel.
Den här funktionen är särskilt användbar när du bränner CD-skivor.

Kryssrutan
Bränn utökad lead-out på skivor med dubbla skikt

Skriver en utökad lead-out på 515 MB på det andra lagret på en multisessions-DVD med dubbla skikt när det här området innehåller mindre data. Därmed förbättras läsningskompatibiliteten.
Den här funktionen är särskilt användbar när du bränner en data-multisessions-DVD på en skiva med dubbla skikt. Det behövs inte när DVD-skivan ska finaliseras.

Kryssrutan
Läge med hög kompatibilitet för DVD

Bränner en DVD-skiva upp till en radie på minst 30 mm (ungefär 1 GB), även när kompileringen innehåller mindre data. På så vis anpassas DVD-skivan till DVD-videospecifikationen vilket minskar risken för läsfel.
Den här funktionen är särskilt användbar när du bränner DVD-skivor.

Kryssrutan
Hantera BD-fel

Bränner Blu-ray-skivan i felhanteringsläge. På så vis allokerar brännaren en del av skivan så att den åter kan bränna data som har skadats i samband med ett skrivfel. Under BD-felhantering minskar skrivhastigheten med datasäkerheten ökar.
Den här funktionen är särskilt användbar för bränning av Blu-ray-skivor med datainnehåll eller för att bränna säkerhetskopieringar till Blu-ray-skivor.

Listrutan
Boktypinställningar

Anger inställningarna för boktyp för en DVD.
Den här funktionen är särskilt användbar när du bränner till tomma DVD-skivor.

 

 

 

Fyra boktyp-inställningar är tillgängliga: 
Automatiskt: Väljer automatiskt den mest lämpliga boktypen för den här DVD-skivan.
DVD-ROM: Anger DVD-ROM som boktyp. Välj den här inställningen om DVD-skivan ska kunna spelas upp på flera olika DVD-spelare eller om din DVD-spelare har problem med egenhändigt brända DVD-skivor eller med specifikationerna DVD, DVD+ eller DVD-RW.
Fysisk skivtyp: Väljer den boktyp som är angiven på DVD-skivan.
Aktuell brännarinställning: Behåller brännarens boktyp-inställning.

 

 
 
Buffertfel (buffer underrun)
En buffer underrun är ett avbrott i dataflödet i det interna minnet (t.ex. för brännaren). En buffer underrun beror på ett avbrott i dataflödet till den interna bufferten. Bufferten fortsätter att skicka data till dess att den är tom. När du bränner skickas data kontinuerligt till brännarens buffert för att hålla ett jämnt dataflöde. Om dataflödet avbryts går mediet inte att använda. I dag har de flesta brännare ett skydd mot buffertfel.

Booktype
Boktypen avgör en DVD-skivas egenskaper (t.ex. DVD-, DVD+, DVD-ROM). För att säkerställa korrekt uppspelning definieras DVD-egenskaperna i böcker så att alla slags media kan läsas korrekt. Egenskaperna definieras i de så kallade Regnbågsböckerna, som har olika färger (t.ex. Yellow Book).

Välj brännarfönster