Många CD-spelare kan inte läsa återskrivbara CD-skivor (CD-RW). Använd därför vanliga CD-ROM-skivor vid bränning av ljudskivor. 

 

 
Så här gör du för att starta bränningen:
1.
Välj en brännare i den nedrullningsbara menyn i huvudfönstret.
2.
Mata in en lämplig tom skiva i enheten.
3.
Om det är tekniskt möjligt kan du ändra skivtypen i den nedrullningsbara menyn.

 

 

 

Du kan när som helst och utan att förlora information välja ett lämpligt skivformat i huvudfönstret. Observera att detta måste vara tekniskt möjligt – du måste till exempel bränna en ljud-CD till en CD-skiva. Det är emellertid möjligt att börja med till exempel en CD-skiva och senare ändra till en DVD-skiva. Möjligheten att ändra skivtyp är användbar när du påbörjar en kompilering utan att veta hur mycket plats som krävs för filerna.

 

 
4.
Gör så här om du vill kontrollera eller välja alternativen som rör den här kompileringstypen:
1.
Klicka på Bränn i huvudfönstret.
à
Fönstret Bränn kompilering… öppnas, fliken Bränn finns längst fram.
2.
Kontrollera och välj bland alternativen på de olika flikarna.
3.
Klicka på Bränn.
5.
Om du vill börja omgående klickar du på knappen Bränn nu i det övre huvudfönstret.
à
Bränningen startar. På skärmen visas en stapel om hur bränningen fortskrider.
6.
Om du vill att datorn ska stängas av när det är klart (om det är tekniskt möjligt), markerar du kryssrutan Stäng av datorn när bränningen är klar.
7.
Om du vill kontrollera skrivna data när bränningen är klar markerar du alternativet Verifiera skrivna data.
à
När bränningsprocessen är klar öppnas en dialogruta.
8.
Om du vill visa det utvidgade området med resultatprotokollet klickar du på Detaljer.
9.
Om du vill bränna den aktuella kompileringen en gång till klickar du på Bränn igen.
10.
Klicka på OK.
è
Bränningen är slutförd. Du kan nu ta bort den brända skivan från brännaren.

Starta bränningen