Huvudfönstret i Nero Burning ROM är utgångspunkten för alla åtgärder. Det består av en menyrad och ett verktygsfält med knappar samt en lista med alternativ.   
Följande menyer finns: 
Arkiv

Här finns möjligheter som öppna, spara och stänga. Dessutom kan du öppna inställningsalternativ för kompileringen, uppdatera kompileringen och ange inställningsalternativen.

Redigera

Här finns redigeringsmöjligheter som beskära, kopiera och ta bort i urvalsfönstret. Dessutom kan du visa egenskaperna för en utvald fil.

Visa

Här kan du anpassa användargränssnittet och uppdatera filvisningen.

Brännare

Här finns inspelningsalternativ. Du kan välja en brännare, starta bränningen och radera en omskrivbar skiva. Dessutom kan du visa information om skivan och mata ut den.

Tillägg

Här kan du konvertera spår till andra format och spara spår från en ljudskiva till en hårddisk.

Fönster

Här kan du variera positionen på kompileringsfältet och läsfältet.

Hjälp

Här kan du enkelt få hjälp genom att öppna hjälpavsnitt och visa information om programmet.

På menyraden i huvudfönstret finns följande inställiningsalternativ: 

Öppnar fönstret Ny kompilering, där du kan göra inställningar för bränning och kopiering.

Öppnar en befintlig kompilering.

Sparar den aktiva kompileringen.

Klipper ut markerade element i kompileringen (valfritt).

Kopierar markerade element i kompileringen (markering).

 Nero Burning ROM  Huvudfönster tent/uploads/sub/nero/sv/source/images/png/nbr_s_auswahl_einfuegen_63510923.png">

Infogar utklippta eller kopierade avsnitt.

Startar Nero CoverDesigner, med vars hjälp du kan skapa etiketter och omslag. Informationen om en aktuell kompilering, som titel, antal och filnamn överförs till dokumentinformationen. Mer information finns i handboken till Nero CoverDesigner.

Startar Nero Express. Nero Express är ett guidebaserat program grundat på Nero Burning ROM. Mer information finns i handboken till Nero Express.

Du startar bränningen genom att öppna fliken Bränn i fönstret Bränn kompilering.

Startar kopieringen, i och med att fönstret Ny kompilering med fliken Bränn öppnas.

Visar information om den isatta skivan, till exempel om innehåll (om sådant finns) och kapacitet.

Öppnar den valda enheten.

Visar/döljer filbläddraren.

Valmeny för brännare

Visar tillgängliga brännare.

Öppnar fönstret Välj brännare, där du kan välja en tillgänglig brännare för bränningen från listan.

Öppnar fönstret Bränn etikett, där du kan skapa eller hämta en etikett och sedan skriva ut den på etikett- eller datasidan till en Labelflash-DVD.
Knappen finns endast tillgänglig om en brännare med stöd för LabelFlash är ansluten.

Startar Nero CoverDesigner, för att skapa eller hämta en etikett som ska skrivas ut på etikettsidan till en LightScribe-skiva.
Knappen finns endast tillgänglig om en brännare med stöd för LightScribe
är ansluten.

Visar information om program- och versionsnummer.

 

 

 

Åtkomst till andra program för Nero erbjuds bara av Nero Burning ROM som del av Nero Multimedia Suite.

 

 
Närliggande ämnen:
Inställningsalternativ
Fönstret Radera R/W-skiva
Läsa in en avbildningsfil
Labelflash
LightScribe
Startskiva
Fönstret Ny kompilering

Huvudfönster