Välj skivtyp i fönstret Ny kompilering och gör inställningar för skivformatet på flikarna. Fönstret ser ungefär likadant ut för alla skivtyper. Den enda skillnaden är vilka flikar som är tillgängliga. När du startar Nero Burning ROM öppnas fönstret Ny kompilering automatiskt. Om fönstret inte är öppet klickar du på Nytt. Fönstret består av en listruta, en urvalslista, olika flikar och knappar.   
Om Image Recorder inte har aktiverats visas endast de skivtyper som stöds av den fysiska brännaren i den nedrullningsbara menyn. Om brännaren bara kan bränna CD-skivor är listrutan nedtonad.

 

 

 

Med Nero Burning ROM kan du även skapa avbildningsfiler för skivtyper som den installerade brännaren inte kan bränna. Du kan aktivera den här funktionen via menyn Arkiv > Alternativ > Expertalternativ, kryssrutan Aktivera alla bränningsformat som stöds för Image Recorder. Den nedrullningsbara menyn i fönstret Kompilering visar sedan alla skivtyper som stöds.

 

 
I urvalslistan finns följande alternativ tillgängliga:
Alternativet
CD/DVD-ROM/Blu-ray (ISO)

Skapar en dataskiva. Alla typer av filer kan brännas. Brända data uppfyller ISO-standarden 966. 

Alternativet
Ljud-CD

Skapar en standardljudskiva som kan spelas upp på alla (ljud-) CD-spelare. 

Alternativet
Mixed Mode-CD

Skapar en CDd med data- och ljudfiler i en session. En datafil återföljs vanligtvis av en eller flera ljudfiler (till exempel soundtrack till pc-spel).  
Äldre CD-spelare känner ofta inte igen datafilerna och försöker spela upp dem.

Alternativet
CD EXTRA

Skapar en multisessions-CD med ljud- och datafiler som bränns i två sessioner. Den första sessionen innehåller ljudfilerna och tillhörande data.  
Vanliga CD-spelare spelar upp den första sessionen som en ljud-CD. Den andra sessionen kan endast användas av datorer med en CD-ROM-enhet, den kan inte kännas igen av en normal CD-spelare.

Alternativet
Kopiera CD/DVD/Blu-ray

Kopierar en källskiva till CD/DVD/Blu-ray.

Alternativet
cd/dvd-ROM (startbar)

Skapar en startbar skiva. 

Alternativet
CD/DVD-ROM/Blu-ray (UDF)

Skapar en dataskiva där vilken datatyp som helst kan brännas. Brända data uppfyller UDF-standard.

Alternativet
cd/dvd-ROM (UDF/ISO)

Skapar en dataskiva där vilken datatyp som helst kan brännas. Brända data uppfyller ISO- och UDF-standard.

Alternativet
Dvd-video

Skapar en dvd som kan spela upp video- och/eller bilddata i högre kvalitet på dvd-spelare.
Med Nero Burning ROM kan du bränna en DVD om DVD-videotiteln, dvs. en färdig DVD-mappstruktur inklusive förmastrade filer, redan finns. 

Alternativet
AVCHD(TM)-video

Skapar en AVCHD-videoskiva som kan spela upp kameravideoklipp och/eller bildfiler högkvalitativt på DVD- eller Blu-ray-skivor.
Med Nero Burning ROM kan du bränna en AVCHD om en färdig AVCHD-mappstruktur inklusive förmastrade filer redan finns. 

Alternativet
BDMV-video

Skapar en Blu-ray Movie (BDMV)-skiva som kan spela upp högkvalitativa videofiler på Blu-ray-spelare.
Med Nero Burning ROM kan du bränna en BDMV-videoskiva om en färdig BDMV-mappstruktur inklusive förmastrade filer redan finns. 

 

 

 

I Nero Burning ROM går det inte att skapa en DVD-video, en AVCHD-video, eller en BDMV-video från videofiler. Du kan exempelvis konvertera videofiler till DVD-video, till AVCHD-video, eller BDMV-video i Nero Vision. Nero Vision ingår i den fulla versionen av Nero Multimedia Suite. Mer information om Nero Vision finns på webbsidan www.nero.com, och mer information om videoredigering finns i separat Nero Vision-manual.

 

 

 

 

De alternativ som är tillgängliga, och skivtyperna (t.ex. DVD) som kan skrivas beror på vilken brännare som används.

 

 

 

 

Mer information om Blu-ray-stöd finns på www.nero.com/link.php?topic_id=416.

 

 

 

 

En snabblista från Nero Burning ROM finns i Windows 7. Kompileringstyper som ljudskiva kan väljas direkt från snabblistan.  

 

 
Följande knappar är tillgängliga:

 

Knapp
Nero Express

Startar Nero Express. Nero Express är ett guidebaserat program grundat på Nero Burning ROM.
Endast tillgängligt i Nero Burning ROM som en del av Nero Multimedia Suite.

Knapp
Öppna

Öppnar en filläsare där du kan söka efter och öppna en sparad kompilering. Du kan även öppna en bildfil om du vill bränna en skiva.

Knapp
Ny

Skapar den valda kompileringen och visar urvalsskärmen där du kan välja vilka filer som ska brännas.

Knapp
Avbryt

Stänger fönstret Ny kompilering.

På flikarna i fönstret Ny kompilering ställer du in de olika alternativen för varje skivformat.

 

 

 

Vilka flikar som är tillgängliga beror på vald skivtyp.

 

 
Följande flikar är tillgängliga:
Flik
Info

Visar statistisk information om kompileringen.

Flik
Multisession

Här finns inställningsalternativ för multisessionsskivor.
Fliken finns endast tillgänglig om en brännare installerats.

Flik
ISO

Här finns inställningsalternativ för ISO-filsystem.

Flik
UDF

Här finns inställningsalternativ för UDF-filsystem.

Flik
Etikett

Anger etiketten på skivan.

Flik
Datum

Gör det möjligt att ange datum för kompileringen och för de filer som ingår. Du kan även ange giltighet för skivan.
Du har åtkomst till informationen oavsett vilken giltighetsperiod som angetts.

Flik
Övrigt

Anger om filer är sparade i buffertminnet, och i så fall vilka filer. Om du har en Lightscribe-brännare kan du skapa etiketten här eller välja vad som ska skrivas ut. För skivtypen cd-rom (ISO) kan du konvertera koden till en avi-video här för att göra den kompatibel med Xvid/mpeg -4 eller DivX.
Vi rekommenderar att du enbart konverterar koden om du har kunskap om FourCC-koder och AVI-videor.

Flik
Ljud-CD

Här finns inställningsalternativ för ljudfilerna.
Dessutom kan du ange kompletterande information om cd.

Flik
CDA-alternativ

Bestämmer hur Nero Burning ROM ska hantera cd-da-filer från en källjud-cd.

Flik
CD EXTRA

Här finns inställningsalternativ för album.

Flik
Nero DiscSpan

Innehåller alternativ för uppdelning av filer.

Flik
Startbar

Här finns inställningsalternativ för att skapa en startskiva.

Flik
Bränn

Här finns inställningsalternativ för bränningen.

 
Närliggande ämnen:
Kompilera en DVD-video
Mixed Mode-cd och cd extra
Kompilera en ljud-cd
Kompilera dataskivor
Multisession
Multisession innebär att en skiva kan brännas i flera omgångar. När en första session har bränts på skivan, kan information läggas till vid ett senare tillfälle eftersom skivan inte har avslutats.

MPEG-1
Moving Picture Experts Group har definierat den här branschstandarden för video- och ljud-codec. MPEG-1 ingår i MPEG-familjen och har den högsta komprimeringsgraden. MPEG-1 är formatet för video-cd.

MPEG-2
Moving Picture Experts Group har definierat den här branschstandarden för video- och ljud-codec. Det är liten skillnad mellan MPEG-1 och MPEG-2: MPEG-2 är en standard vid tv-sändningar och bättre för tv-apparater med sammanflätning. MPEG-2 används som ett videoformat för dvd-skivor.

Codec
En codec kodar data så att du kan bränna dem eller spara dem digitalt och avkodar dem sedan för uppspelning. Det finns olika programvaru-codec, till exempel Cinapak, Indeo, Quicktime och Video for Windows. Exempel på maskinvaru-codec är MPEG, H.261 och Motion JPEG.

Fönstret Ny kompilering