Urvalsfönstret öppnas i huvudfönstret när du har valt skivtyp och -format i fönstret Ny kompilering och sedan klickat på knappen Nytt. Alternativfönstret består huvudsakligen av kompilerings- och läsfältet. Alla alternativfönster har samma grundläggande struktur.
Kompileringsfältet finns till vänster på skärmen och är namngiven efter tillhörande kompilering. Här sammanställs filer och mappar för bränning. I läsfältet (Filläsare) på höger sida kan du finna de poster som du vill bränna. Du kan lägga till data till dina projekt genom att dra och släppa posterna från läsfältet till kompileringsfältet.  

 

 

 

Om läsfältet är dolt kan du visa det igen med hjälp av knappen  Nero Burning ROM nbr s dateibrowser 63560587 Alternativfönster.

 

 
Följande inställningsalternativ finns:
Listrutan Skivtyp

Här kan du välja en annan skivtyp utan att förlora information. Möjligheten att ändra skivtyp är användbar när du påbörjar en kompilering utan att veta hur mycket plats som krävs för filerna.
Endast tillgänglig för bränning av datakompileringar.

Urvalslistan
DVD9 (8152 MB)/
DVD5 (4483 MB)

Här kan du förstora eller förminska kapacitetsfältet beroende på vilken typ av DVD du ska bränna. Välj DVD9(8152 MB) för en dubbelsidig DVD-skiva (DVD DL)eller DVD5 (4483 MB) för en enkelsidig.
Tillgänglig för alla DVD-kompileringar.

Urvalslistan
BD DL (47732 MB) /
BD (23866 MB)

Här kan du förstora eller förminska kapacitetsfältet beroende på vilken typ av Blu-ray-skiva du ska bränna. Välj BD DL (47732 MB) för en dubbelsidig Blu-ray-skiva (BD DL) eller BD (23866 MB) för en enkelsidig.
Tillgänglig för alla Blu-ray-kompileringar utom BDMV-video.

Knapp
Bränn nu

Startar bränningsprocessen omedelbart. Om du vill kontrollera eller välja samma brännings- eller kompileringsalternativ som förut klickar du på knappen Bränn i skärmens övre del. 

I fönstrets nedre kant finns en kapacitetsskala, i MB för dataskivor, eller minuter (min) för ljud-cd-skivor. Den exakta skalstorleken beror på vilken skivtyp du valt. 
När du kompilerar filer visar en stapel den beräknade storleken på de valda filerna och tillgängligt utrymme på skivan. Färgen på stapeln visar om informationen får plats på skivan eller inte.
Grön stapel

Informationen får plats på skivan.

Gul kapacitetstapel (vid den gula markeringen på skalan)

Informationen kanske får plats på skivan. Om informationen får plats eller inte beror på storleken på skivan som har matats in.

Röd kapacitetstapel (vid den röda markeringen på skalan)

Informationen får inte plats på skivan.
(Om du inte har matat in en skiva med extra stort utrymme.)

De gula och röda markeringarna är som standard inställda för de skivor som är vanligt förekommande i handeln. Det exakta skalvärdet beror på vilken skivtyp du har valt.

 

 

 

Den inspelningsbara CD-skivans kapacitet
Exempelvis finns det tomma CD-skivor med en kapacitet på 650 MB (74 min) eller 700 MB (80 min). Det gula strecket sätts därför vid 650 MB och det röda vid 700 MB för skivtypen CD.

 

 

 

 

Visa kapacitetsstapeln
Om kapacitetsskalan är dold kan du visa den igen genom att klicka på Arkiv > Alternativ > menyn Kompilering och markera kryssrutan Visa kompileringsstorlek i Neros statusrad.

 

Alternativfönster