Za pomocą programu Nero Burning ROM można nagrywać płyty BDMV-Video zawierające pliki BDMV (Blu-ray Movie) pochodzące z twardego dysku. Nagrane płyty BDMV-Video można odtwarzać niemal na wszystkich odtwarzaczach Blu-ray. 
Programu Nero Burning ROM można używać do nagrywania płyt BDMV-Video, jeśli kompletna struktura folderów na płycie BDMV, w tym wstępnie przygotowane pliki, jest dostępna.

 

 

 

Za pomocą programu Nero Burning ROM nie można tworzyć nagrań DVD-Video, AVCHD ani BDMV-Video z plików wideo. Pliki wideo można przekonwertować do formatu DVD-Video, AVCHD lub BDMV-Video na przykład za pomocą programu Nero Vision. Nero Vision jest dołączany do pełnej wersji Nero Multimedia Suite. Więcej informacji o programie Nero Vision można znaleźć na stronie www.nero.com, a więcej informacji o edycji nagrań wideo znajduje się w osobnej instrukcji do programu Nero Vision.

 

 
Aby utworzyć kompilację BDMV-Video, wykonaj następujące czynności: 
1.
Wybierz pozycję Blu-ray w menu rozwijanym w oknie Nowa kompilacja (jeżeli okno Nowa kompilacja nie jest otwarte, można je otworzyć, klikając przycisk Nowy na ekranie głównym).
2.
Z listy wyboru wybierz typ kompilacji BDMV-Video.
à
Wyświetlone zostaną zakładki z opcjami konfiguracji właściwymi dla tego typu kompilacji.
3.
Wpisz nazwę płyty BDMV-Video w polu Nazwa płyty.
4.
Kliknij przycisk Nowy.
à
Okno Nowa kompilacja zostanie zamknięte i otwarty zostanie ekran wyboru.
Zawiera on konkretną i wstępnie zdefiniowaną strukturę folderów na płycie BDMV-Videoz.
5.
Wskaż film do nagrania z pola wyszukiwarki po prawej stronie.
6.
Przeciągnij istniejącą strukturę folderów BDMV, w tym wstępnie przygotowane pliki, do pola kompilacji po lewej stronie.
à
Pliki zostają dodane do kompilacji i wyświetlone na ekranie kompilacji. Pasek kompilacji wskazuje, ile miejsca potrzeba na płycie.

 

 

 

Pliki i foldery
Kompilacja wideo BDMV-Videp zawiera różne foldery. Tylko określone pliki są dozwolone w poszczególnych folderach. W określonym folderze należy umieścić właściwe pliki:
\BDMV\index.bdmv
\BDMV\MovieObject.bdmv
\BDMV\PLAYLIST\*.mpls
\BDMV\CLIPINF\*.clpi
\BDMV\STREAM\*.m2ts
\BDMV\AUXDATA\sound.bdmv
\BDMV\AUXDATA\*.otf
\BDMV\BDJO\*.bdjo (te pliki są opcjonalne, jednak folder musi być dostępny)
Również foldery \BDMV\META, \BDMV\JAR i \CERTIFICATE muszą być dostępne, ale mogą pozostać puste.
Jeśli folder \BDMV\BACKUP jest dostępny, to zawiera on kopie plików index.bdmv i MovieObjects.bdmv oraz folderów PLAYLIST, CLIPINF i BDJO.

 

 
è
Kompilacja płyty BDMV-Video przebiegła pomyślnie i można ją teraz nagrać.

Kompilowanie płyty BDMV-Video