Za pomocą programu Nero Burning ROM można nagrywać płyty DVD zawierające pliki wideo AVCHD pochodzące z twardego dysku lub kamery wideo. Kompilację AVCHD można nagrać na płytę DVD lub Blu-ray. Płyta Blu-ray oferuje więcej miejsca niż płyta DVD.
Pliki wideo AVCHD nagrane na płycie DVD są zgodne ze specyfikacją Blu-ray. Jednak nie gwarantuje się jej odtwarzania na wolnostojących odtwarzaczach Blu-ray. 
Programu Nero Burning ROM można używać do nagrywania płyt AVCHD, jeśli kompletna struktura folderów na płycie AVCHD, w tym wstępnie przygotowane pliki, jest dostępna.

 

 

 

Za pomocą programu Nero Burning ROM nie można tworzyć nagrań DVD-Video, AVCHD ani BDMV-Video z plików wideo. Pliki wideo można przekonwertować do formatu DVD-Video, AVCHD lub BDMV-Video na przykład za pomocą programu Nero Vision. Nero Vision jest dołączany do pełnej wersji Nero Multimedia Suite. Więcej informacji o programie Nero Vision można znaleźć na stronie www.nero.com, a więcej informacji o edycji nagrań wideo znajduje się w osobnej instrukcji do programu Nero Vision.

 

 
Aby utworzyć kompilację AVCHD, wykonaj następujące czynności:: 
1.
Wybierz pozycję DVD lub Blu-ray w menu rozwijanym w oknie Nowa kompilacja (jeżeli okno Nowa kompilacja nie jest otwarte, można je otworzyć, klikając przycisk Nowa na ekranie głównym).
2.
Z listy wyboru wybierz typ kompilacji Wideo AVCHD (TM).
à
Wyświetlone zostaną zakładki z opcjami konfiguracji właściwymi dla tego typu kompilacji.
3.
Wpisz nazwę płyty AVCHD w polu Nazwa płyty.
4.
Kliknij przycisk Nowy.
à
Okno Nowa kompilacja zostanie zamknięte i otwarty zostanie ekran wyboru
Zawiera on konkretną strukturę folderów na płycie AVCHD.
5.
Wskaż film do nagrania z pola wyszukiwarki po prawej stronie.
6.
Przeciągnij istniejącą strukturę folderów, w tym wstępnie przygotowane pliki, do pola kompilacji wideo po lewej stronie.
à
Pliki zostają dodane do kompilacji i wyświetlone na ekranie kompilacji. Pasek kompilacji wskazuje, ile miejsca potrzeba na płycie.

 

 

 

Pliki i foldery
Kompilacja wideo AVCHD zawiera różne foldery. Tylko określone pliki są dozwolone w poszczególnych folderach. W określonym folderze należy umieścić właściwe pliki:
\BDMV\index.bdmv
\BDMV\MovieObject.bdmv
\BDMV\PLAYLIST\*.mpls
\BDMV\CLIPINF\*.clpi
\BDMV\STREAM\*.m2ts
\BDMV\AUXDATA\sound.bdmv
\BDMV\AUXDATA\*.otf
\BDMV\BDJO\*.bdjo (te pliki są opcjonalne, jednak folder musi być dostępny)
Również foldery \BDMV\META, \BDMV\JAR i \CERTIFICATE muszą być dostępne, ale mogą pozostać puste.
Jeśli folder \BDMV\BACKUP jest dostępny, to zawiera on kopie plików index.bdmv i MovieObjects.bdmv oraz folderów PLAYLIST, CLIPINF i BDJO.
Ponadto kompilacja wideo AVCHD może zawierać folder AVCHDTN. Ten folder nie może być dostępny, jeśli jest pusty. Jeśli jest dostępny, to musi zawierać następujące pliki:
\AVCHDTN\thumbnail.tidx
\AVCHDTN\thumbnail.tdt2

 

 
è
Kompilacja płyty AVCHD przebiegła pomyślnie i można ją teraz nagrać.
AVCHD
AVCHD to format zapisu HD stosowany w kamerach wideo. Jest nagrywany dla płyt DVD, ale zgodny ze specyfikacją płyt Blu-ray.

Kompilowanie płyty AVCHD