Za pomocą programu Nero Burning ROM można nagrywać płyty DVD zawierające pliki DVD-Video pochodzące z twardego dysku. Nagrane płyty DVD można odtwarzać niemal na wszystkich odtwarzaczach DVD.  
Programu Nero Burning ROM można użyć do nagrania płyty DVD-Video, jeśli dostępny jest tytuł DVD-Video, tzn. kompletna struktura folderów na płycie DVD. 

 

 

 

Za pomocą programu Nero Burning ROM nie można tworzyć nagrań DVD-Video, AVCHD ani BDMV-Video z plików wideo. Pliki wideo można przekonwertować do formatu DVD-Video, AVCHD lub BDMV-Video na przykład za pomocą programu Nero Vision. Nero Vision jest dołączany do pełnej wersji Nero Multimedia Suite. Więcej informacji o programie Nero Vision można znaleźć na stronie www.nero.com, a więcej informacji o edycji nagrań wideo znajduje się w osobnej instrukcji do programu Nero Vision.

 

 
Aby skompilować plik DVD-Video, wykonaj następujące czynności:
1.
Wybierz pozycję DVD w menu rozwijanym w oknie Nowa kompilacja (jeżeli okno Nowa kompilacja nie jest otwarte, można je otworzyć, klikając przycisk Nowa na ekranie głównym).
2.
Z listy wyboru wybierz typ kompilacji DVD-Video.
à
Wyświetlone zostaną zakładki z opcjami konfiguracji właściwymi dla tego typu kompilacji.
3.
Ustaw żądane opcje w zakładkach.
4.
Kliknij przycisk Nowy.
à
Okno Nowa kompilacja zostanie zamknięte i pojawi się ekran wyboru. Zawiera on pole kompilacji wideo i plików obrazu oraz pole kompilacji danych.
5.
Wskaż pliki DVD-Video do nagrania z pola wyszukiwarki po prawej stronie.
6.
Przeciągnij istniejącą strukturę folderów DVD tytułu wideo (VIDEO_TS) do pola kompilacji wideo po lewej stronie.
à
Pliki zostaną dodane do kompilacji i wyświetlone w ekranie kompilacji. Pasek pojemności wskazuje wymaganą ilość miejsca na płycie.
è
Kompilacja płyty DVD-Video przebiegła pomyślnie i można ją teraz nagrać.
Zobacz też
Ekran wyboru

Kompilowanie DVD-Video