Aby uruchomić Nero Burning ROM, wykonaj następujące czynności:
1.
Jeżeli używasz Nero Multimedia Suite i dostępny jest Nero StartSmart:
1.
Naciśnij znajdującą się na pulpicie ikonę Nero StartSmart.
à
Otworzy się okno Nero StartSmart.
2.
Naciśnij przycisk  Nero Burning ROM startsmart%2024 27021597780629131 Uruchamianie programu.
à
Wyświetli się lista aplikacji Nero.
3.
Z listy wyboru wybierz pozycję Nero Burning ROM.
à
Otworzy się okno Nero Burning ROM.
2.
Jeżeli korzystasz z Nero Burning ROM.
1.
Naciśnij znajdującą się na pulpicie ikonę  Nero Burning ROM burning%20rom%2024 718863371 Uruchamianie programu Nero Burning ROM.
à
Otworzy się okno Nero Burning ROM.
è
Uruchomiono Nero Burning ROM.

 

 

 

Możliwe jest także uruchamianie funkcji programu Nero Burning ROM z menu kontekstowego pliku lub folderu. 

 

 
 

Uruchamianie programu