Za pomocą programu Nero Burning ROM można zapisywać pliki z płyt Audio CD na twardym dysku. Podczas tego procesu pliki są kodowane, tzn. konwertowane do formatu odczytywanego przez komputer. Plik audio jest zazwyczaj kompresowany. 
Płyta Audio CD może być automatycznie zidentyfikowana za pomocą usługi Gracenote MusicID. Tak zwane metadane, takie jak tytuł, gatunek i tytuł utworu, są pobierane z bazy Gracenote Media Database i zostają powiązane z utworami. Jeśli dostępna jest okładka albumu, jest ona również pobierana i kojarzona ze ścieżkami. Dzięki temu po zakończeniu procesu kodowania uzyskuje się pliki audio z dokładnymi i pełnymi nazwami.

 

 

 

Technologia rozpoznawania muzyki i powiązane dane dostarczane są przez Gracenote®. Gracenote jest standardem branżowym w dziedzinie technologii rozpoznawania muzyki i dostarczania powiązanych treści. Abu uzyskać szczegółowe informacje, odwiedź stronę www.gracenote.com. 

 

 

 

 

Nie można zapisać plików audio z chronionych przed kopiowaniem płyt Audio CD.

 

 
Aby zapisać pliki audio, wykonaj następujące czynności:
1.
Kliknij menu Dodatki > Zapisz ścieżki audio.
à
Otworzy się okno Zapisz ścieżki audio na dysku twardym.
2.
Włóż płytę Audio CD do napędu.
à
Płyta jest analizowana, a żądane informacje zostaną wysłane do serwisu Gracenote. Jeżeli w bazie Gracenote Media Database zostanie odnaleziona pasująca pozycja, wówczas takie metadane zostaną użyte i wyświetlone.
à
W przypadku znalezienia kilku pozycji lub jeśli pozycja jest niejednoznaczna, wówczas otwierane jest okno Pasujące dane i wyświetlane są metadane do sprawdzenia.
3.
Wybierz metadane odpowiadające płycie Audio CD.
4.
Kliknij przycisk Wyślij nowe dane, jeżeli żądne metadane nie pasują do płyty Audio CD.
à
Otworzy się okno Edytuj metadane.

 

 

 

Okno Edytuj metadane jest otwierane również, jeśli w bazie danych nie zostanie znaleziona pasująca pozycja, ale użytkownik chce wprowadzić i udostępnić metadane.

 

 
5.
Aby edytować metadane ścieżki audio (Tytuł i Artysta), kliknij listę utworów.
6.
Edytuj metadane płyty Audio CD (Tytuł albumu, Artysta, Rok i Gatunek oraz Okładka albumu) po prawej stronie.
7.
Kliknij przycisk Opcje zaawansowane, aby dodać informacje dodatkowe.
à
Otwierane jest okno Informacje Gracenote MusicID na podstawie danych z serwisu Gracenote. Po wprowadzeniu dodatkowych informacji zamknij to okno, aby ponownie wyświetlić okno Edytuj metadane.
8.
Kliknij przycisk Wyślij dane.
à
W przypadku zmiany metadanych płyty Audio CD lub wprowadzenia ich po raz pierwszy, zmiany są wysyłane do serwisu Gracenote i wprowadzane do bazy Gracenote Media Database.
à
Okno Edytuj metadane zostanie zamknięte, a informacje zostaną przesłane do okna Zapisz ścieżki audio na dysku twardym.
9.
Wybierz ścieżki, które mają być zapisane na dysku twardym.
10.
Kliknij zakładkę Wyjście.
à
Otworzy się zakładka Wyjście.
11.
W menu rozwijanym Format pliku wybierz format audio docelowego pliku.
12.
Wybierz metodę tworzenia nazwy pliku w menu rozwijanym Metoda tworzenia nazw plików.
13.
Zdefiniuj pozostałe ustawienia według swoich preferencji.
14.
Kliknij przycisk Kopiuj.
à
Rozpoczyna się konwersja. W wybranym folderze tworzony jest folder z nazwą albumu. Pliki audio są zapisywane w tym folderze i nazywane zgodnie z wybraną metodą. Tworzony jest plik listy odtwarzania i zapisywany w tym samym folderze. Metadane rozpoznawane przez usługę Gracenote są zapisywane w plikach audio.
Okno Postęp pokazuje postęp zapisu. Po zakończeniu procesu zapisywania okno jest automatycznie zamykane.
15.
Kliknij przycisk Zamknij.
è
Okno Zapisz ścieżki audio na dysku twardym zostanie zamknięte. Pliki audio zostały zapisane.

Kopiuj płyty audio na twardy dysk