Nero Burning ROM może kodować pliki audio z płyty Audio CD w formacie OGG Vorbis.
Opcje te możesz ustawić w oknie Ustawienia OGG Vorbis otwieranym z poziomu okna Koduj pliki za pomocą przycisku Ustawienia. Upewnij się, że jako Format pliku wyjściowego wybrałeś OGG Vorbis.  
W oknie Ustawienia OGG Vorbis dostępne są następujące opcje konfiguracji:
Pole wyboru
Stała częstość bitów

Określa stałą częstość bitów, co oznacza, że przepływ danych na jednostkę czasu, a co za tym idzie jakość zapisanych danych, są takie same w całym pliku audio.
Jeżeli wartość częstości bitów jest niska, przekazywana jest mniejsza ilość danych. Rozmiar pliku jest niewielki, ale jakość jest niższa. Jeżeli wartość częstości bitów jest wysoka, przekazywana jest większa ilość danych. Rozmiar pliku jest większy, ale jakość jest wyższa. Domyślna wartość w wysokości 128 jest zbliżona do jakości płyty CD.

Pole wyboru
Zmienna częstość bitów

Określa zmienną częstość bitów, co oznacza, że przepływ danych na jednostkę czasu, a co za tym idzie jakość zapisanych danych, dostosowuje się do dynamiki pliku audio. Wartość częstości bitów może być przykładowo niższa w cichszych punktach ścieżki.
Możesz ustawić wartość zmiennej częstości bitów między 0 a 100. Wartość 0 oznacza najniższą, a wartość 100 najwyższą jakość.

 
Ogg
Format pojemnika Ogg zawiera zdigitalizowane lub skompresowane pliki multimedialne, zakodowane za pomocą metody Vorbis. Ogg Vorbis to koder o otwartym kodzie źródłowym.

AIFF
Format AIFF (ang. Audio Interchange File Format) to nieskompresowany format plików dźwiękowych firmy Apple®, który jest rodzajem odpowiednika formatu WAV firmy Microsoft. Pliki mają większy rozmiar niż w przypadku plików skompresowanych, lecz ich jakość jest wyższa. Jego wersją jest skompresowany AIFF.

WAV
Format WAV (ang. WAVE lub Waveform audio format) jest formatem plików dźwiękowych stworzonym przez firmę Microsoft, w którym nie stosuje się kompresji. WAV jest odpowiednikiem formatu AIF firmy Apple.

Opcje kodowania OGG Vorbis