Nero Burning ROM może kodować pliki audio z płyty Audio CD w formacie Nero AAC Audio.
Opcje te możesz ustawić w oknie Ustawienia kodera Nero AAC otwieranym z poziomu okna Koduj pliki za pomocą przycisku Ustawienia. Upewnij się, że jako format Pliku wyjściowego wybrałeś Nero AAC Audio.  
W oknie Ustawienia kodera AAC Nero dostępne są następujące opcje ustawień:
Pozycja rozwijanego menu
Zmienna częstość bitów

Określa zmienną częstość bitów, co oznacza, że przepływ danych na jednostkę czasu, a co za tym idzie jakość zapisanych danych, dostosowuje się do dynamiki pliku audio. Wartość częstości bitów może być przykładowo niższa w cichszych punktach ścieżki.
Możesz ustawić wartość zmiennej częstości bitów między 0 a 100. Wartość 0 oznacza najniższą, a wartość 100 najwyższą jakość.

Pozycja rozwijanego menu
Średnia częstość bitów

Określa średnią częstość bitów, co oznacza, że przepływ danych na jednostkę czasu, a co za tym idzie jakość zapisanych danych, dostosowuje się do dynamiki pliku audio, ale średnia częstość bitów zmierza do określonej wartości. Z reguły jest to zmienna częstość bitów z ograniczoną szerokością pasma, łącząca zalety zmiennej i stałej częstości bitów.

Pozycja rozwijanego menu
Stała częstość bitów

Określa stałą częstość bitów, co oznacza, że przepływ danych na jednostkę czasu, a co za tym idzie jakość zapisanych danych, są takie same w całym pliku audio.

Suwak
Jakość

Określa częstość bitów, tzn. przepływ danych na jednostkę czasu, a co za tym idzie ilość zapisanych danych.
Jeżeli wartość częstości bitów jest niska, przekazywana jest mniejsza ilość danych. Rozmiar pliku jest niewielki, ale jakość jest niższa. Jeśli wartość częstości bitów jest wysoka, przekazywana jest większa ilość danych. Rozmiar pliku jest większy, ale jakość jest wyższa. Domyślna wartość w wysokości 128 jest zbliżona do jakości płyty CD.

Pole wyboru
Używaj rozszerzenia .m4a do zapisywania plików

Koduje pliki audio w formacie pliku audio M4A, zdefiniowanym przez firmę Apple.

 
Nero AAC
W formacie Nero AAC zestawiono różnorodne kodeki audio i wideo MPEG-4, w pełni zgodne ze standardem MPEG-4. Firma Nero AG pracuje nad ich dalszym rozwojem. W ten sposób możliwe jest znaczące polepszenie jakości danych multimedialnych. Ponadto format ten wzbogacono o dodatkowe funkcje, takie jak napisy.

Opcje kodowania Nero AAC