Dzięki Nero Burning ROM możesz kodować pliki audio z płyty Audio CD w formacie MP3 za pomocą kodeka Lame. Opcje te możesz ustawić w oknie Ustawienia MP3 otwieranym z poziomu okna Koduj pliki za pomocą przycisku Ustawienia. Upewnij się, że jako Format pliku wyjściowego wybrałeś koder Lame MP3.  
W polu Ustawienia dostępne są następujące opcje kodowania:
Rozwijane menu
Stała częstość bitów

Wybiera stałą częstość bitów, co oznacza, że przepływ danych na jednostkę czasu oraz jakość zapisanych danych są takie same w całym pliku audio. Jeżeli wartość częstości bitów jest niska, przekazywana jest mniejsza ilość danych. Rozmiar pliku jest niewielki, ale jakość jest niższa. Jeżeli wartość częstości bitów jest wysoka, przekazywana jest większa ilość danych. Rozmiar pliku jest większy, ale jakość jest wyższa. Domyślna wartość plików MP3 w wysokości 128 jest zbliżona do jakości płyty CD.

Rozwijane menu
Zmienna częstość bitów

Wybiera zmienną częstość bitów, co oznacza, że przepływ danych na jednostkę czasu – a co za tym idzie jakość zapisanych danych – dostosowuje się do dynamiki pliku audio. Wartość częstości bitów może być przykładowo niższa w cichszych punktach ścieżki.
W rozwijanym menu wybierz żądany poziom jakości.

W polu Ustawienia zaawansowane dostępne są następujące opcje kodowania:
Rozwijane menu
Jakość kodowania

Określa jakość kodera. Ustawienia te określają, czy większa waga przykładana jest do szybkiego kodowania (najniższa/najszybciej), czy też do wyższej jakości modelu kodera psychoakustycznego w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów (najwyższa/najwolniej).

Pole wyboru
Oryginalny bit
 

Ustawia oryginalny bit w pliku muzycznym, umożliwiający odróżnienie kopii od oryginału.
Pole wyboru zaznaczone: oryginalny bit = 1, tzn. oryginał.
Pole wyboru odznaczone: oryginalny bit = 0, tzn. kopia.

Pole wyboru
Osobisty bit

Ustawia osobisty bit w pliku muzycznym. Jest on zastrzeżony dla użytkownika i służy wyłącznie do celów informacyjnych.

Pole wyboru
Bit “copyright”

Ustawia w pliku muzycznym bit “copyright”, który identyfikuje chronioną treść.
Pole wyboru zaznaczone: bit “copyright” = 1, tzn. chroniony.
Pole wyboru odznaczone: bit “copyright” = 0, tzn. niechroniony.

Pole wyboru
Zapis CRC

Ustawia w pliku muzycznym sumę kontrolną w celu identyfikacji błędów transferu.

 
MP3
Format audio MPEG-1 Audio Layer 3 jest formatem używanym do zmniejszania rozmiaru plików audio do ułamka ich rozmiaru pierwotnego (współczynnik 1:10) przy niewielkiej utracie jakości. Na minutę pliku przypada szacunkowo 1 MB, co odpowiada 10 MB w przypadku pierwotnych plików. W zależności od złożoności sygnału audio wartości te oraz jakość mogą być różne. Miernikiem jakości może być używana częstość bitów. Im większa wartość częstości bitów, tym lepsza jakość i więcej niezbędnej pamięci.

Kodek
Kompresor/dekompresor koduje cyfrowo dane do nagrania i zapisania, a następnie dekoduje je do odtworzenia. Dostępne są różne kodeki do oprogramowania, np. Cinapak, Indeo, Quicktime, wideo do Windows itp. Do kodeków sprzętowych należą MPEG, H.261, Motion JPEG itp.

Opcje kodowania MP3 Lame