Nero Burning ROM może kodować pliki audio z płyty Audio CD w formatach AIFF lub WAV.  
Opcje te możesz ustawić w oknie AIFF/Wave otwieranym z poziomu okna Koduj pliki za pomocą przycisku Ustawienia. Upewnij się, że jako Format pliku wyjściowego wybrałeś AIFF lub Wave.
W oknie AIFF i Wave dostępne są następujące opcje konfiguracji:
Rozwijane menu
Częstotliwość

Określa prędkość skanowania na sekundę, ustalając w ten sposób częstotliwość skanowania. Im wyższa częstotliwość, tym częściej wykonywane jest skanowanie.

Rozwijane menu
Bity

Określa dokładość skanowania, ustalając w ten sposób jakość pojedynczego skanera. Im wyższy znak bitu, tym większa dokładność.

Rozwijane menu
Kanały

Określa, które kanały zostaną nagrane.

 
Ogg
Format pojemnika Ogg zawiera zdigitalizowane lub skompresowane pliki multimedialne, zakodowane za pomocą metody Vorbis. Ogg Vorbis to koder o otwartym kodzie źródłowym.

AIFF
Format AIFF (ang. Audio Interchange File Format) to nieskompresowany format plików dźwiękowych firmy Apple®, który jest rodzajem odpowiednika formatu WAV firmy Microsoft. Pliki mają większy rozmiar niż w przypadku plików skompresowanych, lecz ich jakość jest wyższa. Jego wersją jest skompresowany AIFF.

WAV
Format WAV (ang. WAVE lub Waveform audio format) jest formatem plików dźwiękowych stworzonym przez firmę Microsoft, w którym nie stosuje się kompresji. WAV jest odpowiednikiem formatu AIF firmy Apple.

Opcje kodowania AIF i WAV