W oknie Kodowanie plików wybierane są pliki audio do kodowania i definiowane są właściwości plików wyjściowych. Okno można otworzyć z menu Dodatki > Koduj pliki. Okno składa się z obszaru wyboru i obszaru Właściwości.   
W obszarze wyboru dostępne są następujące opcje konfiguracji:
Lista
Pliki do zakodowania

Pokazuje wybrane pliki

Pole wyboru
Pokaż pełne ścieżki

Wyświetla na liście Pliki do zakodowania pełne ścieżki źródłowe i docelowe plików.

Przycisk
Dodaj

Otwiera okno wyszukiwarki, w którym można wybrać plik, który zostanie dodany do listy plików do zakodowania.

Przycisk
Usuń

Usuwa zaznaczony plik.

Przycisk
Usuń wszystko

Usuwa wszystkie pliki z listy Pliki do zakodowania.

Przycisk
Resetuj stan

Resetuje stan wybranego pliku do stanu do zrobienia.

Przycisk
Rozpocznij

Rozpoczyna proces kodowania.

Przycisk
Zamknij

Zamyka okno.

W polu Właściwości dostępne są następujące opcje konfiguracji:
Menu rozwijane
Format pliku wyjściowego

Wybiera wyjściowy format wybranego pliku audio.

Przycisk
Ustawienia

Otwiera okno, w którym można zdefiniować takie opcje, jak częstotliwość próbkowania i częstotliwość wyjściowego pliku audio.

Panel wyświetlania
Folder docelowy

Wyświetla miejsce przechowywania plików wyjściowych.

Przycisk
Przeglądaj

Otwiera okno wyszukiwarki, w którym można wybrać miejsce przechowywania.

Panel wyświetlania
Informacje o pliku źródłowym

Wyświetla informacje o wybranym pliku audio.

 

Okno Kodowanie plików