W zakładce Właściwości ścieżki znajdują się podstawowe informacje o wybranym pliku w polu Informacje o źródle. Aby otworzyć okno, zaznacz plik audio na ekranie kompilacji płyt Audio CD i przejdź do menu Edycja > Właściwości. 
W polu Właściwości dostępne są następujące pola do wprowadzania danych:
Pole do wprowadzania danych
Tytuł (CD-TEXT)
Służy do definiowania tytułu, który jest zapisywany jako CD-Text. Odtwarzacze CD z obsługą danych CD Text wyświetlają tytuł wpisany w tym polu.
W danych CD Text dopuszczalne są wyłącznie znaki alfabetu łacińskiego. Tekst CD-Text można zapisać tylko w trybie disc-at-once.
Pole do wprowadzania danych
Wykonawca (CD Text)
Służy do definiowania nazwy artysty, która jest zapisywana jako CD-Text. Odtwarzacze CD z obsługą danych CD Text wyświetlają nazwę artysty wpisaną w tym polu.
W danych CD Text dopuszczalne są wyłącznie znaki alfabetu łacińskiego. Tekst CD-Text można zapisać tylko w trybie disc-at-once.
Pole do wprowadzania danych
Wstrzymaj
Wskazuje w sekundach lub ramkach długość przerwy między wybranym i kolejnym plikiem audio.
Pole do wprowadzania danych
International Standard Recording Code (ISRC – międzynarodowy standardowy kod nagrań)
Identyfikuje tytuł płyty CD za pomocą 12-znakowego kodu cyfrowego. Kod ISRC wpisywany jest bezgłośnie do podkodu.
Jeśli nie znasz kodu ISRC, nie wypełniaj tego pola wejściowego.
Pole wyboru
Ochrona
Ustawia bit ochrony przed kopiowaniem odpowiedniej ścieżki na płycie Audio CD. Ponieważ większość aplikacji do nagrywania płyt CD po prostu ignoruje ten bit, ochrona przed kopiowaniem nie jest gwarantowana. Podczas kopiowania płyty Audio CD w programie Nero Burning ROM wyświetlony zostanie komunikat ostrzegawczy.
Pole wyboru
Płynne przechodzenie z poprzedniej ścieżki
Definiuje przechodzenie między wybraną ścieżką a ścieżką poprzednią. Można określić długość przejścia w sekundach lub sektorach.  
Ramka
Na płycie Audio CD na jedną sekundę muzyki przypada 75 sektorów. Jeden sektor składa się maksymalnie z 98 ramek, każda ramka zawiera 24 bajty danych i 9 bajtów kontrolnych. W technologii telewizyjnej i wideo angielskie słowo “frame”, czyli ramka lub kadr, oznacza również pełny ekran. Dzięki przeplotowi dwie następujące po sobie połówki obrazów w ciągu sekundy tworzą pełny ekran.

Zakładka Właściwości ścieżki