W zakładce Indeksy, granice, podziały możesz ustawić lub usunąć indeksy, a także podzielić pliki audio w celu utworzenia dwóch lub więcej plików o mniejszym rozmiarze. W zakładce tej znajdują się obszary Oscyloskop i Pozycje. 
W polu Oscyloskop przedstawiane są graficznie pliki audio. W polu Położenia dostępne są następujące opcje konfiguracji:
Listy wyboru
Start/Koniec

Pokazuje położenia początku i końca pliku audio na płycie CD.

Przycisk
Nowy indeks

Ustawia nowe położenie indeksu w wybranym położeniu. W przypadku odtwarzacza CD jest to położenie, w którym rozpoczyna się nowy utwór, bezpośrednio do którego odtwarzacz może przeskoczyć. Jednak nie wszystkie odtwarzacze CD obsługują tę funkcję.

Przycisk
Edytuj

Otwiera okno dialogowe Ustaw koniec ścieżki.
Możesz wpisać dokładne położenie podziału.

Przycisk
Usuń

Usuwa wybrany indeks.

Przycisk
Podziel

Dzieli plik audio w zaznaczonym miejscu.

Przycisk
Odtwórz

Odtwarza plik audio począwszy od zaznaczonego miejsca.
W trakcie odtwarzania widoczny jest przycisk Zatrzymaj.

Przycisk
Zatrzymaj odtwarzanie

Przerywa odtwarzanie pliku audio.
Po przerwaniu odtwarzania wyświetla się ponownie przycisk Odtwórz.

Przycisk
Dziel w położeniu indeksów

Dzieli plik audio w ustawionych położeniach indeksu.

Przycisk
Zwiększ

Powiększa graficzne przedstawienie pliku audio.

Przycisk
Zmniejsz

Zmniejsza graficzne przedstawienie pliku audio.

Przycisk
Cała ścieżka

Wyświetla graficzne przedstawienie całego pliku audio.

 

Zakładka Indeksy, granice, podział