Możesz wyświetlać lub wprowadzać zmiany do właściwości plików audio za pomocą okna Właściwości ścieżki audio w zakładkach Właściwości ścieżki, Indeksy, granice, podziały oraz Filtry. Aby otworzyć okno, w ekranie kompilacji płyt Audio CD zaznacz plik audio, a następnie kliknij przycisk Edycja > Właściwości.

Dopasowywanie właściwości pliku audio