Zakładka Opcje CDA zawiera opcje konfiguracji plików CD-DA. Pole Strategia pliku CDA umożliwia wybór strategii, której powinien użyć program Nero Burning ROM do obsługi plików audio ze źródłowej płyty Audio CD. Istnieją dwie metody:
 
 
 
§
Odczyt pliku audio i zapisanie go w pamięci tymczasowej. Płyta Audio CD może być nagrana w trybie disc-at-once, który obsługuje dane CD Text. 
§
Utworzenie odniesienia do pliku i odczytanie go tuż przed nagraniem (odniesienie do ścieżki). Płyta Audio CD może być nagrana tylko w trybie track-at-once. 

 

 

 

Do dodawania ścieżek ze źródłowej płyty Audio CD do kompilacji audio, zaleca się stosowanie następującej, alternatywnej metody:
Kopiowanie płyty Audio CD na twardy dysk (patrz Kopiowanie płyty Audio CD na twardy dysk). Najlepiej jest zapisywać ścieżki w bezstratnym formacie FLAC. Następnie można dodać pliki audio do kompilacji audio.

 

 
W zakładce Opcje CDA w polu Strategia pliku CDA dostępne są następujące opcje konfiguracji:
Pozycja menu rozwijanego
Strategia monitorowania ilości miejsca na dysku

Zapisuje pliki audio w pamięci tymczasowej Nero Burning ROM.
Jeżeli dostępna ilość miejsca jest niewystarczająca, tworzone jest odniesienie dla pliku audio, które jest odczytywane tuż przed nagraniem. Ta opcja jest zaznaczona domyślnie.

Pozycja menu rozwijanego
Strategia plików tymczasowych

Zapisuje pliki audio w pamięci tymczasowej Nero Burning ROM.
Jeżeli dostępna ilość miejsca jest niewystarczająca, pojawi się komunikat o błędzie.

Pozycja menu rozwijanego
Strategia odniesień

Tworzy odniesienie dla pliku audio i odczytuje je tuż przed nagraniem. Nośnikiem źródłowym może być tylko napęd CD/DVD, nie nagrywarka. Płyta może zostać nagrana tylko w trybie „track-at-once“.

Pozycja menu rozwijanego
Strategia zależna od urządzenia

Tworzy odniesienie do pliku audio, jeżeli dostępny jest napęd CD/DVD. W przeciwnym wypadku stosowana jest strategia tymczasowego zapisu.

Przycisk
Informacje

Wyświetla szczegółowe informacje o strategii pliku CDA.

W zakładce Opcje CDA w polu Napęd dostępne są następujące opcje konfiguracji:
Lista wyboru
Dysk

Lista rozpoznanych napędów i nagrywarek.

Menu rozwijane
Prędkość odczytu

Służy do wyboru prędkości odczytu płyty.

Pole wyboru
Przed nagraniem umieść ścieżkę w pamięci tymczasowej na dysku twardym

Przed nagraniem zapisuje plik audio w pamięci tymczasowej.

W zakładce Opcje CDA w polu Zaawansowane dostępne są następujące opcje konfiguracji:
Pole wyboru
Usuń przerwę na końcu ścieżki audio

Usuwa ciszę na końcu poszczególnych plików audio, tzn. ścieżki muzyczne przechodzą płynnie jedna w drugą. To pole wyboru jest domyślnie zaznaczone. 
W razie anulowania zaznaczenia tego pola, aby uniknąć niechcianych efektów, ustaw długość przerwy na 0(aby ustawić długość przerwy patrz Zakładka właściwości ścieżki).

 
Disc-At-Once
Disc-At-Once to metoda nagrywania, podczas której laser nagrywarki wypala płytę w jednej sesji bez wyłączania się między poszczególnymi ścieżkami. Jest to najlepsza metoda nagrywania płyt Audio CD, które mają być odtwarzane na odtwarzaczach domowych lub samochodowych.

Tryb wielosesyjny
Tryb wielosesyjny (ang. Track-At-Once) oznacza metodę zapisu, zgodnie z którą każda ścieżka zapisywana jest na płycie oddzielnie. Po każdej ścieżce proces zapisu jest na chwilę przerywany, tzn. dla każdej ścieżki laser wznawia pracę. Dzięki tej metodzie możliwe jest zapisanie tylko części płyty DVD i kontynuowanie jej zapisu w późniejszym czasie. Między ścieżkami istnieje przynajmniej 27-milisekundowa przerwa, co może zakłócać odtwarzanie płyt Audio CD.

Ustawienia CDA