Zakładka Audio CD zawiera opcje konfiguracji płyty Audio CD. 
W zakładce Audio CD w polu Ogólne dostępne są następujące opcje konfiguracji:

 

Pole wyboru
Normalizuj wszystkie pliki audio

Włącza filtr, który ustawia jednolitą głośność dla wszystkich plików audio, które mają być nagrane. Jest to zalecane zwłaszcza w przypadku plików audio pochodzących z różnych źródeł. 

Pole wyboru
Bez przerw między ścieżkami

Umożliwia scalenie plików audio na płycie Audio CD bez przerw (tak jak w przypadku nagrań na żywo).
Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, pliki audio będą oddzielone dwusekundowymi przerwami.
Zaleca się stosowanie trybu „disc-at-once“. W przeciwnym razie brak przerw może nie być obsługiwany przez wszystkie nagrywarki lub pomiędzy ścieżkami będzie słychać krótkie kliknięcie.

W polu CD Text dostępne są następujące opcje konfiguracji: 
Pole wyboru
Zapisz na CD

Włącza opcję zapisu danych CD Text. Odtwarzacze CD z obsługą danych CD Text wyświetlają tytuł płyty CD, nazwę pliku audio oraz nazwę artysty.
Dane CD Text można zapisywać tylko w trybie „disc-at-once“.

Pole do wprowadzania danych
Tytuł

Definiuje opis płyty Audio CD

Pole do wprowadzania danych
Wykonawca

Określa wykonawcę.

Można również wprowadzić dodatkowe informacje o płycie Audio CD, np. nazwę producenta lub komentarze.

Ustawienia Audio CD