Za pomocą programu Nero Burning ROM można tworzyć płyty Audio CD zawierające pliki muzyczne. Płyty te można odtwarzać na wszystkich standardowych odtwarzaczach CD. W celu skompilowania płyty Audio CD pliki źródłowe o różnych formatach dźwięku są automatycznie konwertowane do formatu Audio CD przed nagraniem.   

 

 

 

Niektóre odtwarzacze CD nie odczytują płyt CD-RW. Do nagrywania płyt Audio CD używaj CD-R.

 

CD-R
CD-R (Compact Disc-Recordable) to technologia nagrywania nośników jednokrotnego zapisu. Standard Orange Book określa parametry przechowywania danych audio oraz innych danych odczytywanych przez komputer.

 
Aby utworzyć płytę Audio CD, wykonaj następujące czynności:
1.
Wybierz pozycję CD w menu rozwijanym w oknie Nowa kompilacja (jeżeli okno Nowa kompilacja nie jest otwarte, można je otworzyć, klikając przycisk Nowy na ekranie głównym).
2.
Z listy wyboru wybierz typ kompilacji Audio CD.
à
Wyświetlone zostaną zakładki z opcjami konfiguracji właściwymi dla tego typu kompilacji.
3.
Ustaw żądane opcje w zakładkach.

 

 

 

Płyty Audio CD należy zawsze nagrywać metodą disc-at-once. Ta opcja jest zaznaczona domyślnie.

 

Disc-At-Once
Disc-At-Once to metoda nagrywania, podczas której laser nagrywarki wypala płytę w jednej sesji bez wyłączania się między poszczególnymi ścieżkami. Jest to najlepsza metoda nagrywania płyt Audio CD, które mają być odtwarzane na odtwarzaczach domowych lub samochodowych.

 
4.
Kliknij przycisk Nowy.
à
Okno Nowa kompilacja zostanie zamknięte i pojawi się ekran wyboru.
5.
Po prawej stronie pola wyszukiwarki wskaż pliki audio, które chcesz nagrać. Plik audio może pochodzić z twardego dysku lub płyty Audio CD.

 

 

 

Możesz też wybrać jako źródło listę odtwarzania M3U.

 

 
6.
Przeciągnij żądane pliki audio do pola kompilacji z lewej strony.
à
Pliki zostaną dodane do kompilacji i wyświetlone w ekranie kompilacji. Pasek pojemności wskazuje wymaganą ilość miejsca na płycie.
7.
Powtórz poprzedni krok dla wszystkich plików audio, które mają być dodane.
8.
Dostosuj właściwości plików audio do własnych potrzeb.
è
Kompilowanie płyty Audio CD przebiegło pomyślnie i kompilację można nagrać.
Zobacz też
Ekran wyboru
MP3
Format audio MPEG-1 Audio Layer 3 jest formatem używanym do zmniejszania rozmiaru plików audio do ułamka ich rozmiaru pierwotnego (współczynnik 1:10) przy niewielkiej utracie jakości. Na minutę pliku przypada szacunkowo 1 MB, co odpowiada 10 MB w przypadku pierwotnych plików. W zależności od złożoności sygnału audio wartości te oraz jakość mogą być różne. Miernikiem jakości może być używana częstość bitów. Im większa wartość częstości bitów, tym lepsza jakość i więcej niezbędnej
pamięci.

CD-R
CD-R (Compact Disc-Recordable) to technologia nagrywania nośników jednokrotnego zapisu. Standard Orange Book określa parametry przechowywania danych audio oraz innych danych odczytywanych przez komputer.

Disc-At-Once
Disc-At-Once to metoda nagrywania, podczas której laser nagrywarki wypala płytę w jednej sesji bez wyłączania się między poszczególnymi ścieżkami. Jest to najlepsza metoda nagrywania płyt Audio CD, które mają być odtwarzane na odtwarzaczach domowych lub samochodowych.

Kompilowanie płyt Audio CD