Zakładka CD EXTRA udostępnia opcje konfiguracji albumów.  
W polu Informacje dostępne są następujące informacje:
Panele wyświetlania

Wyświetla informacje o kompilacji.

W polu Album dostępne są następujące opcje konfiguracji:
Pole tekstowe
Rozpoznawanie albumu

Określa nazwę albumu. Funkcja ta przydaje się zwłaszcza wtedy, gdy album ma się składać z kilku płyt CD.

Pole tekstowe
Liczba woluminów w albumie

Określa liczbę płyt, jaką powinna zawierać kompilacja.

Pole tekstowe
Numer sekwencji albumu

Określa numer albumu bieżącej płyty.

Przycisk
Zdjęcia

Otwiera okno Zdjęcia CD EXTRA, gdzie można dokonać wyboru zdjęć, które zostaną umieszczone na przedniej i odwrotnej okładce płyty CD oraz zdefiniować ich format.

W polu Lokalizacja dostępne są następujące opcje konfiguracji:
Panel wyświetlania
Języki

Pokazuje dostępne języki. Wybierając język można dodać tytuł albumu w polu tekstowym Tytuł albumu. Tytul może być różny w każdym języku.

Przycisk
Dodaj

Otwiera okno Nowy język, w którym można wybrać nowy język z listy państw.

Przycisk
Usuń

Usuwa wybrany język.

Pole tekstowe
Tytuł albumu

Dodaje tytuł albumu do języka podświetlonego w liście wyboru Języki.

 

Ustawienia CD-Extra