Za pomocą programu Nero Burning ROM można kompilować płyty CD zawierające zarówno pliki audio, jak i pliki z danymi.
Dostępne są następujące metody kompilacji:
 
 
 
§
Płyta CD w trybie mieszanym  
§
CD EXTRA  
Płyta CD w trybie mieszanym zawiera w jednej sesji zarówno dane, jak i pliki audio. Na płycie CD Extra w pierwszej sesji znajdują się pliki audio, w drugiej zaś pliki z danymi.
Procedura kompilowania plików audio i plików z danymi jest taka sama jak procedura kompilowania płyt CD z danymi lub płyt CD z muzyką. Należy pamiętać o wybraniu odpowiedniej pozycji w oknie Nowa kompilacja. Ekran wyboru zawiera pole kompilacji plików audio i pole kompilacji plików z danymi. Kompilację można nagrać, tylko jeśli pliki zostały dodane zarówno do pola kompilacji plików audio, jak i pola kompilacji plików z danymi.
Zobacz też
Kompilowanie płyty z danymi
Kompilowanie płyt Audio CD
Ekran wyboru

CD w trybie mieszanym oraz CD EXTRA