Za pomocą usługi Gracenote MusicID program Nero Burning ROM może rozpoznać pliki muzyczne. Tak zwane metadane, takie jak artysta, tytuł i gatunek, są pobierane z bazy Gracenote Media Database i wyświetlone w programie Nero Burning ROM. Rozpoznane metadane są zapisywane w pliku muzycznym i udostępniane.    
Możliwe jest rozpoznanie pojedynczych plików audio, a także całych, oryginalnych płyt Audio CD.
Jeżeli metadane płyty Audio CD nie znajdują się jeszcze w bazie danych, można je do niej wprowadzić. Te metadane zostaną wysłane do serwisu Gracenote i dodane do bazy Gracenote Media Database.
Za pomocą usługi Gracenote można rozpoznać pliki audio w dowolnej kompilacji. Jest to szczególnie przydatne, gdy pliki audio nie mają nazw lub są tylko częściowo nazwane. Metadane udostępniane przez usługę Gracenote są używane w kompilacji i zapisywane w plikach audio. W ten sposób kolekcja muzyki może być wyposażona we wszystkie prawidłowe informacje.
Można automatycznie rozpoznać oryginalne płyty Audio CD w programie Nero Burning ROM za pomocą usługi Gracenote MusicID podczas następujących operacji.
 
 
 
§
Kopiowanie płyty Audio CD
§
Zapisywanie ścieżek z płyty Audio CD na twardy dysk

 

 

 

Technologia rozpoznawania muzyki i powiązane dane dostarczane są przez Gracenote®. Gracenote jest standardem branżowym w dziedzinie technologii rozpoznawania muzyki i dostarczania powiązanych treści. Abu uzyskać szczegółowe informacje, odwiedź stronę www.gracenote.com. 

 

Automatyczne rozpoznawanie muzyki