Dzięki Nero Burning ROM oraz oprogramowaniu Check Point Media Encryption możesz tworzyć płyty ze specjalną ochroną za pomocą szyfrowania. 

 

 

 

Funkcja ta dostępna jest tylko w przypadku spełnienia następujących wymagań:
(1) Zainstalowany jest program Check Point Endpoint Security Media Encryption w wersji R73 lub nowszej.
(2) Posiadasz zezwolenie na tworzenie płyt CD/DVD Check Point Media Encryption.
(3) Posiadasz specjalny numer seryjny.

 

 
Procedura kompilacji i nagrywania płyty Check Point Media Encryption jest zasadniczo taka sama jak w przypadku płyt z danymi. Pamiętaj o zaznaczeniu pozycji CD/DVD-ROM (Check-Point) w oknie Kompilacja.
Przy rozpoczęciu nagrywania pojawi się okno Check Point Media Encryption. Po wprowadzeniu danych bezpieczeństwa, np. hasła do szyfrowania zdefiniowanego w ustawieniach programu Check Point Media Encryption, program zaszyfruje dane. Po zakończeniu szyfrowania okno zostanie zamknięte, a Nero Burning ROM będzie kontynuować nagrywanie. Jeżeli wymagane jest podanie hasła, na płytę nagrane zostanie narzędzie deszyfrujące, umożliwiające użytkownikom nie posiadającym funkcji Check Point Media Encryption dostęp do danych poprzez wpisanie hasła.

 

 

 

Szyfrowanie danych nie następuje w programie Nero Burning ROM. Firma Nero AG nie ponosi odpowiedzialności za szyfrowanie danych ani narzędzie deszyfrujące. Funkcji tych dostarcza firma Check Point Software Technologies.

 

 
 

Płyta CD/DVD Check Point Media Encryption