Zakładka Ilość sesji na płytce zapewnia opcję tworzenie wielosesyjnych płyt z danymi. Płyty wielosesyjne mogą być nagrywane podczas wielu sesji, aż do wyczerpania maksymalnej pojemności płyty. Sesja to obszar danych wypalany podczas jednego procesu zawierający dane lead-in (ze spisem treści), jedną lub więcej ścieżek oraz dane lead-out. Płyty bez możliwości nagrywania wielosesyjnego, np. płyty Audio CD są nagrywane w ramach jednej sesji. 
Jeżeli uruchamiana jest nowa płyta wielosesyjna, program Nero Burning ROM zapisuje także (o ile jest to możliwe) punkt początkowy plików. Informacja ta wykorzystywana jest przy dalszej pracy nad płytą wielosesyjną.  
Jeżeli praca nad płytą wielosesyjną jest kontynuowana, program Nero Burning ROM automatycznie ustawia odniesienie dla importowanej sesji, tzn. spis treści importowanej sesji jest kopiowany do spisu treści sesji bieżącej. Na początku nagrywania należy zdefiniować, która sesja zostanie zaimportowana. Pliki z poprzednich sesji są zachowywane i zajmują miejsce.
W takim przypadku program Nero Burning ROM automatycznie sprawdza, czy została włożona prawidłowa płyta wielosesyjna. Jeżeli nie, płyta zostanie wysunięta z napędu.

 

 

 

Jeśli deaktywujesz pole wyboru Finalizuj płytę w zakładce Nagraj, wciąż możesz nagrywać dodatkowe sesje na płycie, ale wówczas widoczna będzie tylko ostatnia sesja i będzie to jedyna sesja, do której danych będzie można uzyskać dostęp.

 

 

 

 

Płyta wielosesyjna
Płyty wielosesyjne są szczególnie przydatne do regularnego nagrywania kopii zapasowych ważnych plików.  

 

 
W zakładce Ilość sesji na płytce w polu Ilość sesji na płytce dostępne są następujące opcje konfiguracji:
Przycisk opcji
Utwórz dysk z wieloma sesjami

Nagrywa wybraną kompilację na płycie w ramach jednej sesji. 
Tę opcję można wybrać, również jeśli płyta już zawiera jakieś sesje. Wówczas sesje nie są importowane i nie są tworzone odniesienia do nich. Oznacza to, że widoczna będzie tylko ostatnia sesja i dostępne będą wyłącznie dane nagrane podczas ostatniej sesji.

Przycisk opcji
Kontynuuj istniejący dysk wielosesyjny

Kontynuuje pracę nad płytą wielosesyjną poprzez nagranie dodatkowej sesji na płycie zawierającej co najmniej jedną sesję. Podczas tego procesu tworzone jest odniesienie do importowanej sesji. 

Przycisk opcji
Pojedyncza sesja

Tworzy płytę bez wielu sesji.
Jednakże można nagrywać kolejne sesje nawet na płycie bez wielu sesji dopóki nie zostanie zamknięta. Wówczas sesje nie są importowane i nie są tworzone odniesienia do nich. Oznacza to, że widoczna będzie tylko ostatnia sesja i dostępne będą wyłącznie dane nagrane podczas ostatniej sesji.

 

Ustawienia wielu sesji