Zakładka UDF zawiera opcje konfiguracji systemu plików UDF (Universal Disc Format). Standard UDF został opracowany przez stowarzyszenie OSTA (Optical Storage Technology Association) w odpowiedzi na wymagania płyt DVD. Standard działa na wszystkich platformach. 
W menu rozwijanym Opcje dostępne są następujące opcje ustawień:
Pozycja
Ustawienia automatyczne

Automatycznie ustawia opcje konfiguracji systemu plików UDF.
Wybranie tej pozycji jest zalecane.

Pozycja
Ustawienia ręczne

Umożliwia ręczne zdefiniowanie typu partycji UDF i wersji systemu plików.

Pozycja
Włącz tryb zgodności z Xbox

Umożliwia utworzenie płyty zgodnej z konsolą Xbox.   
Ta pozycja jest dostępna, jeżeli wybrana jest opcja Pojedyncza sesja w zakładce Ilość sesji na płytce.

 

 

 

Płyta kompatybilna z Xbox nie może zostać utworzona jako płyta wielosesyjna.

 

Ustawienia UDF