Zakładka ISO zawiera opcje konfiguracji systemu plików ISO. 
ISO 9660 to standard niezależny od systemu. Jest on odczytywany we wszystkich systemach operacyjnych. Posiada następujące funkcje:
 
 
 
§
Dopuszcza nazwy plików o długości 8 znaków plus 3 znaki dla rozszerzenia pliku (poziom 1) lub o długości 31 znaków (poziom 2) łącznie z rozszerzeniem pliku.
§
Dopuszcza nazwy folderów składające się z ośmiu znaków.
§
Ogranicza maksymalną głębię katalogu do ośmiu poziomów (łącznie z folderem głównym).
§
Dopuszczalne są znaki A-Z, 0-9 oraz znak podkreślenia (_).
W zakładce ISO, w polu Rozluźnij ograniczenia można złagodzić ograniczenia nałożone na system plików. Na przykład można zezwolić na wyższy poziom ścieżki lub na nazwę Joliet o długości przekraczającej 64 znaki. 

 

 

 

Aby płyta mogła być odczytana we wszystkich systemach operacyjnych, należy wybrać system plików ISO 9660 i anulować zaznaczenie wszystkich pól wyboru w obszarze Rozluźnij ograniczenia.

 

 

 

 

Jeśli płyta nie może być odczytana we wszystkich systemach operacyjnych w zakładceISO, w polu Informacje wyświetlany jest odpowiedni komunikat.

 

 

 

 

Jeśli płyta ma być używana głównie w komputerach z systemem operacyjnym Microsoft Windows i chcesz użyć małych liter lub znaków obcojęzycznych w nazwach plików, wybierz system plików ISO 9660 + Joliet.

 

 
W zakładce ISO w polach Dane i Plik dostępne są następujące opcje konfiguracji:
Menu rozwijane
Tryb danych

Wybiera tryb danych. Dostępne są opcje Tryb 1 oraz Tryb 2/XA. Nowsze napędy z łatwością odczytują płyty CD nagrane w trybie 1 i trybie 2/XA.
Jednak niektóre starsze napędy mogą nie odczytywać płyt nagranych w trybie 1 prawidłowo. Aby płyta mogła być odtwarzana na wszystkich starszych napędach, wybierz Tryb 2/XA. 

Menu rozwijane
System plików

Wybiera system plików dla nagrywanych danych.
Tylko ISO 9660 – używany jest tylko format ISO format.
ISO 9660 + Joliet – używany jest format ISO rozszerzony o standard Joliet.
ISO 9660:1999 – używana jest najnowsza wersja standardu ISO. Pozwala ona między innymi używać nazw o długości 207 znaków i głębszej struktury katalogów. 

Menu rozwijane
Długość nazwy pliku

Służy do
definiowania dopuszczalnej długości nazwy pliku. Dostępne są opcje Poziom 1 i Poziom 2. Po wybraniu opcji Poziom 1 nazwa pliku może zawierać osiem znaków, a jej rozszerzenie (np. *.doc) trzy znaki. Po wybraniu opcji Poziom 2 nazwa pliku może zawierać do 31 znaków.

Menu rozwijane
Zestaw znaków

Służy do definiowania zestawu znaków używanego w nazwach ISO. 

 
Joliet
Joliet jest rozszerzeniem standardu ISO-9660 w zakresie nazw plików. Rozszerzenie Joliet opracowała firma Microsoft, aby umożliwić użycie większej liczby znaków. Nazwa pliku może składać się z maksymalnie 64 znaków i może zawierać litery A-Z, a-z, umlauty, a także znaki chińskie, japońskie i koreańskie.

Ustawienia ISO