Za pomocą programu Nero Burning ROM można kompilować i nagrywać wszystkie rodzaje plików i folderów. Jeśli w komputerze zainstalowano nagrywarkę Blu-ray, można nagrywać płyty CD, DVD i Blu-ray z danymi. Jeśli zainstalowano nagrywarkę CD, nagrywać można wyłącznie płyty CD z danymi. Procedura dla wszystkich metod kompilacji danych jest identyczna.  

 

 

 

Można również skorzystać z nagrywarki obrazów, aby utworzyć obraz płyty, której typ nie jest obsługiwany przez podłączoną nagrywarkę. Można na przykład utworzyć obraz płyty DVD, nawet jeśli nie zainstalowano nagrywarki DVD. Następnie można nagrać obraz na płycie w dowolnej chwili. 

 

 
Aby nagrać płytę z danymi, wykonaj następujące czynności:
1.
Wybierz żądany format płyty (CD, DVD, Blu-ray) z menu rozwijanego znajdującego się w oknie Nowa kompilacja (jeśli okno Nowa kompilacja nie jest otwarte, można je otworzyć, klikając przycisk Nowy znajdujący się na ekranie głównym).
à
Lista wyboru wyświetla typy kompilacji, które można nagrać.

 

 

 

Na ekranie głównym można w dowolnej chwili wybrać odpowiedni format płyty bez utraty informacji. Należy pamiętać, że musi to być technicznie możliwe, na przykład płytę Audio CD można nagrać wyłącznie na płycie CD. Jednakże można na przykład rozpocząć kompilację płyty CD z danymi, a następnie zmienić ją na płytę DVD z danymi. Funkcja zmiany typu płyty jest przydatna, jeśli na początku tworzenia kompilacji nie wiadomo, ile miejsca zajmą pliki przeznaczone do nagrania.

 

 
2.
Wybierz z listy wyboru żądany typ kompilacji dla płyty z danymi (CD/DVD-ROM/Blu-ray(ISO), CD/DVD-ROM/Blu-ray (UDF), lub CD/DVD-ROM/Blu-ray (UDF/ISO).
à
Wyświetlone zostaną zakładki z opcjami konfiguracji właściwymi dla tego typu kompilacji.
3.
Ustaw żądane opcje w zakładkach.
4.
Kliknij przycisk Nowy.
à
Okno Nowa kompilacja zostanie zamknięte i pojawi się ekran wyboru.
5.
W polu wyszukiwarki wybierz pliki/foldery, które chcesz nagrać.
6.
Przeciągnij żądane pliki / foldery do pola kompilacji z lewej strony.
à
Pliki zostaną dodane do kompilacji i wyświetlone w ekranie kompilacji. Pasek pojemności wskazuje wymaganą ilość miejsca na płycie.

 

 

 

W programie Nero Burning ROM dostępna jest opcja definiowania filtrów dla pojedynczych plików lub folderów przez przeciąganie ich do pola kompilacji z wciśniętym prawym przyciskiem myszy. Możliwe jest np. ustawienie filtra dla określonego typu plików (*.doc, *.xls, *.txt) lub określenie, który typ plików nie zostanie umieszczony w polu kompilacji.

 

 

 

 

Pliki w kompilacjac
h CD/DVD można w bardzo prosty sposób ukryć w celu zapewnienia dodatkowej ochrony lub z powodów bezpieczeństwa tak, by nie były widoczne przy standardowym wyświetlaniu. Pliki takie zachowują się identycznie jak inne ukryte pliki systemowe, ukrywane domyślnie, z łatwością jednak można je wyświetlić. Aby ukryć pliki, kliknij prawym przyciskiem myszy żądany plik, wybierz opcję Właściwości, a następnie zaznacz pole wyboru Ukryj. 

 

 

 

 

Nero Burning ROM obsługuje wirtualne foldery wyszukiwania w systemie operacyjnym Windows Vista. Wyszukiwanie jest wybierane przez przeciągnięcie go do pola kompilacji. Jeżeli chcesz wybrać pliki folderu wyszukiwania, otwórz folder i przeciągnij pliki do kompilacji.

 

 
7.
Powtórz poprzedni krok dla wszystkich plików, które mają być dodane.
è
Zakończono kompilowanie płyty z danymi i teraz można nagrać utworzoną kompilację.
Zobacz też
Ekran wyboru

Kompilowanie płyty z danymi