SecurDisc to technologia opracowana przez firmy Nero i HLDS, dzięki której można tworzyć płyty ze specjalnymi zabezpieczeniami. Nazwa SecurDisc odnosi się zarówno do oprogramowania, jak i specjalnej technologii sprzętowej.
Płyty utworzone w programie Nero Burning ROM w technologii kompilacji SecurDisc charakteryzują się integralnością danych i możliwością rekonstrukcji. Dodatkowe funkcje SecurDisc obejmują możliwość ochrony danych (za pomocą hasła) na płytach SecurDisc przed nieuprawnionym dostępem, cyfrowego podpisywania płyt i konfigurowania nadmiarowości danych. W połączeniu z napędem obsługującym technologię SecurDisc (np. firmy HLDS/LG) pliki PDF podczas nagrywania mogą zostać dodatkowo zabezpieczone przed kopiowaniem. 
Do uzyskania dostępu do zawartości płyty SecurDisc potrzebna jest specjalna aplikacja o nazwie Nero SecurDisc Viewer, którą można bezpłatnie pobrać ze strony www.securdisc.net. Oprogramowanie Nero SecurDisc Viewer jest również automatycznie nagrywane na płytę SecurDisc. Płyty można także odczytywać na dowolnym narzędzie za pomocą aplikacji InCD lub InCD Reader, (obie dostępne są na stronie www.nero.com).

 

 

 

Więcej informacji o technologii SecurDisc znajduje się na stronie www.securdisc.net.

 

 
Aby skompilować płytę SecurDisc, wykonaj następujące czynności:
1.
W rozwijanym menu w oknie Nowa kompilacja wybierz żądany format płyty (CD, DVD, Blu-ray). (Jeżeli okno Nowa kompilacja nie otwiera się, możesz je otworzyć, klikając przycisk Nowa w ekranie głównym.)
à
Lista wyboru wyświetla typy kompilacji, które można nagrać.
2.
Wybierz z listy wyboru żądany typ kompilacji dla płyty SecurDisc.
à
Wyświetlone zostaną zakładki z opcjami konfiguracji właściwymi dla tego typu kompilacji.
3.
Jeżeli chcesz włączyć ochronę hasłem dla wszystkich plików: 
1.
Zaznacz pole wyboru Ochrona hasłem w zakładce SecurDisc
à
Otworzy się okno SecurDisc – chroń dane.
Nero Burning ROM  Kompilowanie płyty SecurDisc
2.
Wpisz hasło w polu wejściowym Hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

 

 

 

W razie potrzeby podczas wpisywania i wybierania hasła kreator podaje sugestie, przedstawione w dodatkowym oknie dialogowym Porady. Podczas wpisywania hasła kreator oszacowuje poziom bezpieczeństwa, tzn. jakość tego hasła.

 

 
4.
Jeżeli chcesz podpisać płytę cyfrowo: 
1.
Zaznacz pole wyboru Podpis cyfrowy w zakładce SecurDisc.
à
Otworzy się okno SecurDisc – podpis cyfrowy.
Nero Burning ROM  Kompilowanie płyty SecurDisc
2.
Jeżeli utworzyłeś już klucz cyfrowy, kliknij przycisk Przeglądaj i wskaż klucz.
3.
Jeżeli chcesz utworzyć klucz cyfrowy, kliknij przycisk Start.
à
Otworzy się okno SecurDisc – utwórz klucz cyfrowy.
4.
Przeczytaj wskazówki i kliknij przycisk Dalej.
à
Otworzy się okno SecurDisc – proces tworzenia klucza.
5.
Przesuwaj dowolnie kursor myszki do momentu zakończenia procesu tworzenia.
à
Stan procesu tworzenia możesz śledzić na pasku postępu. Po zakończeniu procesu uaktywni się przycisk Dalej.
6.
Kliknij przycisk Dale
j
.
à
Otworzy się okno SecurDisc – proces tworzenia klucza zakończony.
7.
Wpisz nazwę pliku dla utworzonego klucza, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
à
Ponownie pojawi się okno dialogowe SecurDisc – podpis cyfrowy, a w rozwijanym menu wyświetli się wybrany klucz.
8.
Kliknij przycisk OK.
à
Otworzy się odpowiednie okno informujące o procesie cyfrowego podpisywania płyty za pomocą wybranego klucza.
9.
Kliknij przycisk OK.

 

 

 

Możesz przekazać odbiorcom odpowiedni klucz publiczny, aby umożliwić im sprawdzenie tego podpisu.

 

 

 

 

Użycie napędu z obsługą technologii SecurDisc do ochrony plików PDF nagranych na płyty DVD przed kopiowaniem
Za pomocą napędu obsługującego technologię SecurDisc (np. marki HLDS/LG) można podczas nagrywania plików PDF na płytę DVD zabezpieczyć je przed skopiowaniem. Należy upewnić się, że z menu rozwijanego wybrano napęd obsługujący technologię SecurDisc
Aby zabezpieczyć wszystkie pliki PDF nagrane na płycie SecurDisc DVD przed skopiowaniem, zaznacz opcję Ochrona przed kopiowaniem. Aby zezwolić na kopiowanie danych po podaniu hasła, zaznacz opcję Użyj hasła do wyłączenia ochrony przed kopiowaniem i podaj hasło w wyświetlanym oknie. 

 

 
5.
Aby zwiększyć szybkość nagrywania poprzez ograniczenie nadmiarowości danych bądź skonfigurować opcję nadmiarowości danych:
1.
Zaznacz opcję Ogranicz nadmiarowość danych w zakładce SecurDisc.  
à
Aktywne jest pole Dane nadmiarowe.
2.
Wybierz żądany poziom nadmiarowości.

 

 

 

Jeżeli odznaczono pole wyboru Ogranicz nadmiarowość danych, płyta zostanie w pełni zapisana kopiami wybranych danych i sum kontrolnych. Panel wyświetlania w ekranie kompilacji wskazuje aktualny poziom nadmiarowości.

 

 

 

 

Poziom nadmiarowości rzędu 1,3 oznacza brak nadmiarowości, natomiast poziom 9 oznacza najwyższą nadmiarowość.
Zaleca się poziom nadmiarowości rzędu przynajmniej 2,5.

 

 
6.
Kliknij przycisk Nowa.
à
Okno Nowa kompilacja zostanie zamknięte i pojawi się ekran wyboru.
7.
W polu wyszukiwarki wybierz pliki / foldery, które chcesz nagrać.
8.
Przeciągnij żądane pliki / foldery do pola kompilacji z lewej strony.
à
Pliki zostaną dodane do kompilacji i wyświetlone w ekranie kompilacji. Pasek pojemności wskazuje wymaganą ilość miejsca na płycie.

 

 

 

Możesz również włączyć ochronę hasłem tylko dla wybranych plików, zaznaczając żądany plik w ekranie kompilacji i klikając przycisk Chroń.

 

 
9.
Powtórz poprzedni krok w przypadku wszystkich plików, które mają być dodane.
è
Skompilowano płytę SecurDisc zgodnie z żądanymi ustawieniami i teraz można nagrać płytę.
Zobacz też
O programie SecurDisc Viewer

Kompilowanie płyty SecurDisc