Za pomocą programu Nero Burning ROM można kompilować i nagrywać wszystkie rodzaje plików i folderów na wielu dyskach. Pliki przekraczające określony rozmiar są dzielone w razie potrzeby tak, aby zapełnić miejsce na płytach. Zazwyczaj pliki są rozmieszczane dynamicznie na wielu płytach.
Liczba potrzebnych płyt jest wyświetlana na ekranie kompilacji, na którym można również zamieniać typ płyt.   

 

 

 

Można również skorzystać z nagrywarki obrazów, aby utworzyć obraz płyty, której typ nie jest obsługiwany przez podłączoną nagrywarkę. Można na przykład utworzyć obraz płyty DVD, nawet jeśli nie zainstalowano nagrywarki DVD. Następnie można nagrać obraz na płycie w dowolnej chwili. 

 

 
Aby utworzyć kompilację DiscSpan, wykonaj następujące czynności:
1.
Wybierz żądany format płyty (CD, DVD, Blu-ray) z menu rozwijanego znajdującego się w oknie Nowa kompilacja (jeśli okno Nowa kompilacja nie jest otwarte, można je otworzyć, klikając przycisk Nowy znajdujący się na ekranie głównym).
à
Lista wyboru wyświetla typy kompilacji, które można nagrać.

 

 

 

Na ekranie głównym można w dowolnej chwili wybrać odpowiedni format płyty bez utraty informacji. Należy pamiętać, że musi to być technicznie możliwe, na przykład płytę Audio CD można nagrać wyłącznie na płycie CD. Jednakże można na przykład rozpocząć kompilację płyty CD z danymi, a następnie zmienić ją na płytę DVD z danymi. Funkcja zmiany typu płyty jest przydatna, jeśli na początku tworzenia kompilacji nie wiadomo, ile miejsca zajmą pliki przeznaczone do nagrania.

 

 
2.
Z listy wyboru wybierz typ kompilacji DiscSpan (UDF).
à
Wyświetlone zostaną zakładki z opcjami konfiguracji właściwymi dla tego typu kompilacji.
3.
Ustaw żądane opcje w zakładkach.
4.
Kliknij przycisk Nowy.
à
Okno Nowa kompilacja zostanie zamknięte i pojawi się ekran wyboru.
5.
W polu wyszukiwarki wybierz pliki / foldery, które chcesz nagrać.
6.
Przeciągnij żądane pliki / foldery do pola kompilacji z lewej strony.
à
Pliki zostają dodane do kompilacji i wyświetlone na ekranie kompilacji. Pasek kompilacji wskazuje, ile miejsca wymaga kompilacja DiscSpan. Pole informacyjne znajdujące się po lewej stronie ekranu wskazuje, ile płyt będzie nagranych.

 

 

 

W programie Nero Burning ROM dostępna jest opcja definiowania filtrów dla pojedynczych plików lub folderów przez przeciąganie ich do pola kompilacji z wciśniętym prawym przyciskiem myszy. Możliwe jest np. ustawienie filtra dla określonego typu plików (*.doc, *.xls, *.txt) lub określenie, który typ plików nie zostanie umieszczony w polu kompilacji.

 

 

 

 

Pliki w kompilacjach CD/DVD można w bardzo prost
y sposób ukryć w celu zapewnienia dodatkowej ochrony lub z powodów bezpieczeństwa tak, by nie były widoczne przy standardowym wyświetlaniu. Pliki takie zachowują się identycznie jak inne ukryte pliki systemowe, ukrywane domyślnie, z łatwością jednak można je wyświetlić. Aby ukryć pliki, kliknij prawym przyciskiem myszy żądany plik, wybierz opcję Właściwości, a następnie zaznacz pole wyboru Ukryj. 

 

 
7.
W razie potrzeby można zmienić typ płyty.
è
Zakończono kompilowanie płyty z danymi i teraz można nagrać utworzoną kompilację. Podczas procesu nagrywania wyświetlany będzie monit z prośbą o włożenie nowej płyty, gdy będzie to konieczne. Można stosować różne rodzaje płyt (CD, DVD, Blu-ray) niezależnie od początkowo wybranego typu płyt. Pliki zostaną rozmieszczane dynamicznie na wielu płytach.

Tworzenie wielu płyt za pomocą kompilacji Nero DiscSpan