Za pomocą narzędzia Nero DiscMerge można scalać podzielone pliki i foldery nagrane na wielu płytach przy użyciu kompilacji DiscSpan (UDF). Podczas tego procesu zawartość płyt jest kopiowana na twardy dysk. W ramach tego procesu można wykluczyć lub wybrać określone pliki do skopiowania.
Narzędzie Nero DiscMerge jest nagrane na ostatniej płycie z zestawu, tzw. płycie podstawowej, za pomocą programu Nero Burning ROM. 

 

 

 

W systemach Vista i Windows 7 do zapisywania plików w zabezpieczonych folderach, takich jak C:\Program, potrzebne są uprawnienia administratora. Dlatego w tych systemach może zostać wyświetlone okno Kontroli konta użytkownika z pytaniem o uprawnienia administratora.

 

 
Aby przywrócić dane z płyt DiscSpan, wykonaj następujące czynności:
1.
Włóż Płytę podstawową – ostatnią nagraną płytę – do napędu.
à
Narzędzie Nero DiscMerge uruchomi się automatycznie. Wyświetlona zostanie zawartość, tzn. struktura folderów i pliki, zestawu płyt DiscSpan.

 

 

 

Jeśli program nie uruchomi się automatycznie, wybierz napęd z płytą w Eksploratorze Windows. Program Nero DiscMerge można uruchomić ręcznie, klikając dwukrotnie plik NeroDiscMerge.exe w folderze $Nero$.

 

 
2.
Wybierz miejsce docelowe kopiowania w polu Ścieżka docelowa, klikając przycisk Przeglądaj.
3.
Zaznacz pole wyboru obok folderu lub pliku, który ma być skopiowany. Zaznacz folder po lewej stronie ekranu, aby wyświetlić zawarte w nim pliki po prawej stronie.
4.
Kliknij przycisk Kopiuj dane.
à
Otwarte zostanie okno Stan kopiowania.
à
Wyświetlony zostanie komunikat z prośbą o włożenie pierwszej nagranej płyty.
5.
Wyjmij aktualnie włożoną płytę i włóż pierwszą nagraną płytę do napędu.
à
Komunikat zostanie zamknięty i rozpocznie się proces kopiowania. Podzielone pliki zostaną scalone. Informacja o bieżącym etapie jest wyświetlana w polu informacji. Pasek postępu wskazuje postęp procesu. Gdy cała zawartość dysku zostanie skopiowana, płyta zostanie wysunięta. Wyświetlony zostanie komunikat z prośbą o włożenie kolejnej płyty.
6.
Wkładaj każdą płytę z zestawu w kolejności ich nagrania.
à
Po zakończeniu procesu scalania w polu informacyjnym wyświetlany jest komunikat „Scalanie dysków zakończone“. Przycisk Anuluj zamienia się w przycisk Zamknij.
7.
Kliknij przycisk Zamknij.
à
Okno Stan kopiowania zostanie zamknięte.
8.
Kliknij przycisk Zamknij.
à
Program Nero DiscMerge zostanie zamknięty.
è
Kopiowanie zawartości płyt DiscSpan na dysk twardy zakończyło się powodzeniem.

Scalanie i kopiowanie danych za pomocą programu Nero DiscMerge