Za pomocą programu Nero Burning ROM można kompilować i nagrywać wszystkie rodzaje plików i folderów na wielu dyskach. Typ kompilacji DiscSpan (UDF) jest przydatny, gdy dane do nagrania nie mieszczą się na jednej płycie lub gdy wielkość pliku przekracza pojemność płyty. Program Nero Burning ROM automatycznie dzieli takie pliki i rozmieszcza je dynamicznie na kilku płytach.
Liczba potrzebnych płyt jest wyświetlana na ekranie kompilacji, na którym można również zamieniać typ płyt. Jednakże podczas procesu nagrywania można stosować różne rodzaje płyt (CD, DVD, Blu-ray) niezależnie od początkowo wybranego typu płyt.
Na ostatniej płycie program Nero Burning ROM nagrywa narzędzie przywracania danych Nero DiscMerge oraz katalog plików. Dzięki temu narzędziu, podzielone pliki mogą być ponownie scalone in skopiowane na twardy dysk. Dostęp do niepodzielnych plików jest oczywiście możliwy bez pomocy narzędzia Nero DiscMerge.  

Kompilacja Nero DiscSpan (UDF) i narzędzie Nero DiscMerge