Aby utworzyć płytę startową, wykonaj następujące czynności: 
1.
Kliknij przycisk Nowy na ekranie głównym programu Nero Burning ROM.
à
Otworzy się okno Nowa kompilacja.
2.
W menu rozwijanym zaznacz żądaną format płyty.
3.
Wybierz żądany typ kompilacji Opcje startowe.
à
Wyświetlą się zakładki dla płyty startowej; zakładka Opcje startowe znajduje się na początku.
4.
Jeżeli dane szablonu płyty startowej pochodzą z napędu logicznego:
1.
Wybierz opcję Startowy dysk logiczny w polu Źródło obrazu startowego.
2.
W menu rozwijanym zaznacz żądaną pozycję.

 

 

 

Jeśli żądany dysk logiczny nie pojawi się w rozwijanym menu, prawdopodobnie rozmiar napędu przekracza ilość dostępnego miejsca na płycie. Pamiętaj, iż w przypadku systemów operacyjnych takich jak Microsoft Windows 2000, konieczne są uprawnienia administratora do uzyskania bezpośredniego dostępu do napędów, bez czego nie można utworzyć płyt startowych.

 

 
5.
Jeżeli dane szablonu płyty startowej pochodzą z pliku obrazu:
1.
Wybierz opcję Plik obrazu w polu Źródło danych obrazu startowego.
2.
Kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz żądany plik obrazu.
3.
Zaznacz pole wyboru Włącz ustawienia zaawansowane i w razie potrzeby wybierz typ emulacji dla pliku obrazu z listy Rodzaj emulacji.

 

 

 

Obraz startowy systemu DOS
Program Nero Burning ROM udostępnia plik obrazu startowego DosBootimage.ima. Ścieżka do pliku obrazu jest wpisywana domyślnie w polu Plik obrazu. Można również wybrać język, który powinien być używany podczas rozruchu systemu oraz właściwy układ klawiszy z menu Ustawienia lokalne rozruchu.
DosBootimage to obraz, który emuluje dyskietkę startową systemu Caldera DOS. Obraz zawiera sterowniki potrzebne do odczytu danych z dysków oraz obsługuje system plików FAT32 (odczyt/zapis) i NTFS (tylko do odczytu). Jeśli jako typ płyty startowej wybrano DosBootimage, ustawienia zaawansowane są wstępnie zdefiniowane. 

 

 

 

 

W przypadku wybrania obrazu startowego ISOLINUX, program Nero Burning ROM automatycznie definiuje prawidłowe ustawienia zaawansowane płyty startowej ISOLINUX. 

 

 
6.
Zaznacz pozostałe wymagane opcje w zakładkach.
7.
Kliknij przycisk Nowy.
à
Wyświetli się ekran wyboru.
8.
Wybierz pliki / foldery, które mają być zapisane w części ISO płyty startowej i przeciągnij je do pola kompilacji.
è
Pliki / foldery zostaną wyświetlone w polu kompilacji, a pasek pojemności pokaże wymaganą ilość miejsca na płycie. Utworzono płytę startową i można rozpocząć nagrywanie.
Startowa płyta CD
Rozruch systemu (ang. booting) oznacza ładowanie systemu operacyjnego podczas uruchamiania komputera. Czynność ta odbywa się zwykle na poziomie dysku twardego. Jeśli jednak z jakiejkolwiek przyczyny nie chcesz lub nie możesz startować komputera z
dysku twardego, istnieje możliwość uruchomienia systemu operacyjnego z napędu za pomocą startowej płyty CD.

Tworzenie i nagrywanie płyty startowej