W programie Nero Burning ROM szablonem to tworzenia płyty startowej może być dysk logiczny lub plik obrazu dysku, który zawiera zawartość dysku sektor po sektorze. Jeśli szablonem płyty startowej jest dysk logiczny, płyta startowa będzie go emulować podczas rozruchu systemu. Istnieją trzy typy emulacji: 
 
 
 
§
Emulacja dyskietki – ten typ emulacji wymaga dyskietki startowej do utworzenia płyty startowej. Przy rozruchu płyta startowa emuluje dyskietkę. Podczas tego procesu zmianie ulega litera napędu, tak aby Dysk A: odpowiadał płycie startowej. Objętość danych startowych jest ograniczona do pojemności dyskietki (np. 1 MB).
§
Emulacja twardego dysku – do utworzenie płyty startowej potrzebny jest startowy dysk twardy. Przy rozruchu płyta startowa emuluje dysk C. Wszystkie litery dysków począwszy od dysku C wzrastają o jedną. Objętość danych startowych jest ograniczona do pojemności płyty CD (np. 700 MB) lub DVD (np. 8,5 GB). Na przykład jeśli dysk twardy o pojemności 200 GB ma tylko jedną partycję (200 GB), nie można na jego podstawie utworzyć płyty startowej bez wcześniejszego podziału tego dysku na odpowiednie partycje.
§
Bez emulacji: Podczas tego procesu nazwy napędów nie ulegają zmianie. Opcja ta jest wykorzystywana dla startowych płyt instalacyjnych CD. Ustawienie to jest przeznaczone dla użytkowników, którzy nie muszą dokonywać emulacji dyskietki lub dysku twardego i którzy chcą zainstalować własny sterownik urządzenia.

Szablon płyty startowej