Za pomocą programu Nero Burning ROM można utworzyć płytę startową, z której będzie można uruchomić komputer bez konieczności uzyskania dostępu do twardego dysku. Dlatego też płyta startowa jest często wykorzystywana w nagłych wypadkach, gdy niemożliwe jest uruchomienie komputera przez dysk twardy.
Płyty startowe są tworzone zgodnie ze standardem „El Torito“, rozszerzeniem standardu ISO-9660, które definiuje strukturę płyt z danymi. Płyta zawiera obraz startowy i część ISO. Obraz startowy zawiera wszystkie pliki potrzebne do załadowania systemu operacyjnego i uruchomienia komputera. Część ISO może zawierać dowolną liczbę plików z danymi, które można skopiować za pomocą tej metody.  

Płyta startowa