W zakładce Pamięć podręczna dostępne są następujące opcje konfiguracji:
Pole do wprowadzania danych
Ścieżka do pamięci podręcznej

Wyświetla ścieżkę Pamięci podręcznej.
Można wpisać ścieżkę ręcznie lub wybrać ją w oknie wyszukiwarki.

Przycisk
Przeglądaj

Otwiera okno wyszukiwarki.
Można przed i w trakcie procesu nagrywania wybrać folder, w którym buforowane będą dane.

Pole do wprowadzania danych
Minimalna ilość miejsca na twardym dysku, jakiej nie może używać program Nero

Definiuje minimalną ilość miejsca na dysku, która nie będzie używana przez program Nero Burning ROM.

Pole wyboru
Buforuj pliki, które zostały „przeciągnięte“ z napędu CD-ROM

Zapisuje pliki dodane do kompilacji z płyty źródłowej do katalogu tymczasowego.
Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, podczas procesu nagrywania konieczne będzie włożenie oryginalnej płyty źródłowej.

 
Pamięć tymczasowa
Pamięć tymczasowa jest szybszym buforem, który jest używany w różnych obszarach komputera do uzyskiwania dostępu do większej ilości danych w krótszym czasie. Pamięć tymczasowa zapewnia stały przepływ danych.

Ustawienia pamięci podręcznej