Opcje pracy w programie Nero Burning ROM można zdefiniować w oknie Opcje. 
Dostępne są następujące zakładki:
Kompilacja

Zawiera opcje kompilacji i ekranu wyboru.

Pamięć tymczasowa

Zawiera opcje pamięci podręcznej.

Czcionka

Zawiera opcje wyboru czcionki.

Dźwięki

Zawiera opcje wyboru dźwięków związanych z zadaniami nagrywania.

Ustawienia zaawansowane

Zawiera opcje konfiguracji nadpisywania i nagrywania.
Zalecane jest zachowanie ustawień domyślnych.

Baza danych

Wybiera domyślną metodę nazywania plików audio z płyty Audio CD do zapisania na dysku twardym.

Bufor dodatkowy

Określa rozmiar bufora RAM.

Menedżer plików

Zawiera opcje konfiguracji wyszukiwarki plików.

Inne

Zawiera opcje konfiguracji kompilacji, nagrywania, bazy danych, interfejsu użytkownika i ustawień zaawansowanych.

LightScribe

Zawiera opcje konfiguracji nagrywarek LightScribe, takie jak kontrast wydruku (jakość), napęd domyślny czy szablon domyślny.
Zakładka ta jest dostępna wyłącznie w przypadku gdy zainstalowano nagrywarkę LightScribe.

 

Opcje konfiguracji