Zakładka Nagraj w oknie Nagraj kompilację zawiera opcje ustawień procesu nagrywania. Aktywne opcje zależą od wybranej kompilacji.
W polu Zadanie dostępne są następujące pola wyboru:
Pole wyboru
Określ maksymalną prędkość zapisu
Sprawdza szybkość dostępu do skompilowanych danych i w razie potrzeby zmniejsza prędkość zapisu. Zapobiega to opróżnieniu bufora.
Test prędkości nie jest wymagany w przypadku nagrywarek wyposażonych w opcję zapobiegającą opróżnieniu bufora.
Opcja niedostępna w przypadku zapisu za pomocą nagrywarki obrazów Nero.
Pole wyboru
Symulacja
Symuluje nagrywanie. Podczas symulacji wykonywane są wszystkie czynności, które odbywają się podczas nagrywania z wyjątkiem ustawiania wiązki laserowej. Test sprawdza, czy przepływ danych jest nieprzerwany. 
Pole wyboru
Zapis
Uaktywnia przycisk Nagraj.
Pole wyboru
Sfinalizuj płytę
Ta opcja uniemożliwia późniejsze zapisanie danych na płycie. Finalizacja może być konieczna w przypadku niektórych formatów płyt. 
Program Nero Burning ROM automatycznie zaznacza to pole dla odpowiednich formatów płyt.
W polu Zapis dostępne są następujące opcje konfiguracji:

 

Menu rozwijane
Prędkość zapisu
Wybiera prędkość nagrania płyty.
Menu rozwijane
Metoda zapisu
Wybiera metodę nagrywania płyty. Dostępne są następujące metody. 
Track-at-once – każdy plik audio (ścieżka) jest nagrywany osobno na płycie, tzn. laser jest wyłączany i włączany po nagraniu każdego pliku audio.
Disc/Session-at-once – każda sesja płyty wielosesyjnej jest nagrywana osobno. 
Disc-at-once/96 – nagrywana jest cała płyta bez wyłączania lasera między poszczególnymi plikami audio. 
Pole do wprowadzania danych
Liczba kopii
Określa liczbę płyt, jaka ma zostać nagrana. Domyślna ustawiona jest jedna płyta.
Pole wyboru
System ochrony zapisu
Umożliwia ochronę przed opróżnieniem bufora.
To pole wyboru jest dostępne, tylko jeśli wybrana nagrywarka obsługuje metodę oferującą ochronę przed opróżnieniem bufora. 
Pole wyboru
Używanie kilku nagrywarek
Po kliknięciu przycisku Nagraj pojawi się okno, w którym będzie można wybrać żądane nagrywarki. Nagrywanie zostanie wówczas przeprowadzone jednocześnie w wybranych nagrywarkach.

 

 
 
 Nero Burning ROM  Ustawienia zapisu 2580747.png">
Nagrywarki z funkcją ochrony przed opróżnieniem bufora nie wymagają przeprowadzania testu prędkości i symulacji. Obecnie większość nagrywarek posiada taką funkcję.
 

 

 
 
Płyty Audio CD należy zawsze nagrywać metodą disc-at-once. Ta opcja jest zaznaczona domyślnie.
 
Disc-At-Once
Disc-At-Once to metoda nagrywania, podczas której laser nagrywarki wypala płytę w jednej sesji bez wyłączania się między poszczególnymi ścieżkami. Jest to najlepsza metoda nagrywania płyt Audio CD, które mają być odtwarzane na odtwarzaczach domowych lub samochodowych.
Disc-At-Once
Disc-At-Once to metoda nagrywania, podczas której laser nagrywarki wypala płytę w jednej sesji bez wyłączania się między poszczególnymi ścieżkami. Jest to najlepsza metoda nagrywania płyt Audio CD, które mają być odtwarzane na odtwarzaczach domowych lub samochodowych.

Ustawienia zapisu